Foto: Getty Images
25.06.21 DI Life Science Nyheder

Kræftoverlevelsen er fortsat stigende

Flere lever længere efter en kræftdiagnose. Overlevelse efter lungekræft er især forbedret de seneste år., Det viser Sundhedsdatastyrelsens årsrapport om kræftoverlevelse i Danmark.

Et år efter diagnosen lever henholdsvis 82 procent af de mænd og 84 procent af de kvinder, der fik en kræftdiagnose i perioden 2017-2019. Fem år efter kræftdiagnosen lever 67 procent af mændene og 69 procent af kvinderne fortsat.

1-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter kræft eksklusiv al anden hudkræft end modermærkekræft.
Kilde: Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen (hentet 21.06.2021)

Langt flere patienter end tidligere er nu fortsat i live et år efter, at de har fået diagnosen lungekræft. I, 2017-2019 var overlevelsesraten efter et år med diagnosen på 52 procent for mændenes vedkommende og 60 procent for kvindernes. Det er en markant forbedring over de seneste år. Fx overlevede kun omkring en tredjedel af patienterne i perioden 2005-2007.

Om rapporten
Rapporten omhandler udviklingen i 1-årsoverlevelse og 5-årsoverlevelse for kræftpatienter i Danmark fra 2005-2019. Udviklingen i kræftoverlevelsen er fordelt på køn, femten udvalgte kræftformer samt på regionalt niveau. 

Kræftoverlevelse i Danmark (2005-2019)

Læs rapporten

Relateret indhold