Colourbox
09.06.21 DI Life Science Nyheder

Rekord mange kliniske forsøg i Danmark for medicinal- og medicovirksomheder

Ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen viser, at medicinal- og medicovirksomheder i 2020 har søgt om tilladelse til rekord mange kliniske forsøg. En stor del af stigningen tilskrives covid-19-pandemien, der har ført til flere forsøg inden for infektionssygdomme.

Antallet af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler i 2020 var rekordhøjt med det højeste antal ansøgninger i 10 år. Lægemiddelstyrelsen modtog 362 ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg -  en stigning på 13,5 % i forhold 2019, viser ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen.

En stor del af udviklingen tilskrives covid-19-pandemien, der har ført til flere forsøg inden for infektionssygdomme forårsaget af netop coronavirussen. Dog er kræftområdet fortsat det hyppigst forekommende terapiområde blandt ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg.

39.431 personer har deltaget i forsøg, som de 362 ansøgninger dækker over. Det er en markant stigning på ca. 85 % i forhold til forrige år, hvilket primært skyldes store non-kommercielle COVID-19 forsøg.

I januar 2022 træder den nye forordning vedrørende kliniske lægemiddelforsøg i kraft. Under forordningen skal alle forsøg ansøges i et fælles europæisk system, Clinical Trial Information System (CTIS), så al information om forsøg i EU er samlet ét sted. På nationalt plan skal Lægemiddelstyrelsen og videnskabsetiske medicinske komiteer (VMK) arbejde tættere sammen og koordinere en samlet afgørelse.

Læs Lægemiddelstyrelsens årsrapport om kliniske forsøg med lægemidler

Relateret