Colourbox
09.06.21 DI Life Science Nyheder

Rekord mange kliniske forsøg i Danmark for medicinal- og medicovirksomheder

Ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen viser, at medicinal- og medicovirksomheder i 2020 har søgt om tilladelse til rekord mange kliniske forsøg. En stor del af stigningen tilskrives covid-19-pandemien, der har ført til flere forsøg inden for infektionssygdomme.

Antallet af ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler i 2020 var rekordhøjt med det højeste antal ansøgninger i 10 år. Lægemiddelstyrelsen modtog 362 ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg -  en stigning på 13,5 % i forhold 2019, viser ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen.

En stor del af udviklingen tilskrives covid-19-pandemien, der har ført til flere forsøg inden for infektionssygdomme forårsaget af netop coronavirussen. Dog er kræftområdet fortsat det hyppigst forekommende terapiområde blandt ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg.

39.431 personer har deltaget i forsøg, som de 362 ansøgninger dækker over. Det er en markant stigning på ca. 85 % i forhold til forrige år, hvilket primært skyldes store non-kommercielle COVID-19 forsøg.

I januar 2022 træder den nye forordning vedrørende kliniske lægemiddelforsøg i kraft. Under forordningen skal alle forsøg ansøges i et fælles europæisk system, Clinical Trial Information System (CTIS), så al information om forsøg i EU er samlet ét sted. På nationalt plan skal Lægemiddelstyrelsen og videnskabsetiske medicinske komiteer (VMK) arbejde tættere sammen og koordinere en samlet afgørelse.

Læs Lægemiddelstyrelsens årsrapport om kliniske forsøg med lægemidler

Relateret indhold