19.08.21 DI Life Science Nyheder

Nyt udspil på kræftområdet skal sikre tidligere opsporing

Kræftpakkerne har været en succes for patienter med klare symptomer på kræft. For patienter med mere vage symptomer er vejen til diagnose dog ofte lang og fuld af omveje. Et nyt udspil fra Kræftens Bekæmpelse og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) skal gøre det muligt at opspore patienter med diffuse kræftsymptomer hurtigere og på forskellige niveauer.

De danske kræftpakker, der blev indført i 2008/09, har været en stor succes. De sikrer patienter en hurtig udredning, når symptomerne giver anledning til mistanke om kræft, og pakkerne har en stor del af æren for, at flere i Danmark år for år overlever kræft.

Men når symptomerne er for uklare til at udløse en kræftpakkehenvisning, har praktiserende læger dårligere muligheder for at få udredt patienten.

Over 43.000 patienter diagnosticeres hvert år med kræft, og kun ca. halvdelen af dem har så klare symptomer, at det giver dem direkte adgang til de kræftpakkeforløb, der sikrer hurtig udredning og behandling.

Kræftens Bekæmpelse og PLO efterlyser derfor nu i et nyt, fælles udspil, at patientens egen læge får en ny direkte og hurtig adgang til simple ja/nej-undersøgelser for de patienter, der ikke umiddelbart passer til en kræftpakke, men hvor lægen vurderer, at der kunne ligge noget mere alvorligt bag patientens symptomer.

Læs det nye fælles udspil

Download

Ny trebenet diagnose-strategi
Den trebenede strategi understøtter, at den praktiserende læge ved mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom altid har et relevant udredningstilbud til patienten. Hvilket ben, der vælges, er afhængigt af symptomerne og styrken af kræftmistanken.

  • Første ben – henvisning til kræftpakke
    Har patienten specifikke symptomer/tegn, der giver anledning til begrundet mistanke om kræft i et specifikt organsystem, henvises til en kræftpakke i sygehusregi. Sådan har det været siden kræftpakkerne blev indført i 2008/2009
  • Andet ben – henvisning til diagnostisk pakkeforløb
    Har patienten ikke specifikke symptomer/tegn, der giver anledning til begrundet mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom, henvises til et diagnostisk pakkeforløb på et sygehus. Denne mulighed eksisterer, men anvendes ikke ensartet i hele landet.
  • Tredje ben – henvisning til Ja-Nej-undersøgelse.
    Det nye ”ben” i henvisningsstrategien skal give lægen mulighed for at henvise patienter med vage symptomer/tegn, der formentlig skyldes en mindre alvorlig lidelse, til en hurtig Ja/Nej-undersøgelse. Denne mulighed skal bruges i situationer, hvor der er behov for at udelukke noget alvorligt, men hvor der også vil kunne findes patienter med kræft.

Den trebenede diagnostiske strategi

Relateret indhold