Danmark har mange kompetencer, som skal bringes endnu mere i spil. Der er også brug for at se på nye tiltag, som omfatter lagring af CO2 og vores arealanvendelse. Alle løsninger skal overvejes, siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

Foto: Getty Images
08.10.18 DIB Nyheder

DI: Klimaforandringerne er alvorlige, men vi kan stadig nå at begrænse dem

For at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius, skal der hurtige, omfattende og hidtil usete forandringer til, hedder det i ny klimarapport. DI opfordrer til handling i Danmark, EU og globalt.

FN’s klimapanel IPCC sender en alvorlig advarsel til verdens lande inden COP24 i Polen. Det sker i en ny rapport, der understreger, at det er muligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius, men at det vil kræve "hurtige, omfattende og hidtil usete forandringer," som det hedder i pressemeddelelsen fra det internationale klimapanel IPCC.

- Det er bekymrende læsning. Hvis ikke vi handler hurtigt og effektivt, vil vi stå over for alvorlige klimaforandringer. Der er brug for at landene viser politisk vilje og handler. Hvis det sker, er det stadig muligt at forhindre, at klimaet løber løbsk. siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Han mener, at Paris-aftalen er et godt skridt på vejen, men der skal mere til for at forhindre skadelige klimaforandringer.

- Det bedste, vi kan gøre, er at vise, at vi har de gode løsninger. Derfor ser vi frem til regeringens klimaplan, som ikke mindst skal give svar på, hvordan vi sænker udledningerne i transportsektoren. Vi forventer også, at regeringen presser mest muligt på i EU og under de kommende klimaforhandlinger. siger branchedirektøren og fortsætter:

- Det kan lade sig gøre, at begrænse udledningen af CO2 betragteligt. Meget kan klares med de løsninger, vi kender i dag. Men der skal endnu mere til, og der skal flere til, som tager ansvar. Vi har mange kompetencer i Danmark, som skal bringes endnu mere i spil. Der er også brug for at se på nye tiltag, som omfatter lagring af CO2 og vores arealanvendelse. Alle løsninger skal overvejes, siger Troels Ranis.

Læs også: I 2050 kan 50 % af klimagasserne risikere at komme fra bygningers energiforbrug

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold