Vi har en forventning om, at åben skole fortsat kan udfolde sig – også med en lidt kortere skoledag for de yngste elever, siger erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI.

30.01.19 DI Business Nyheder

DI: Bred politisk aftale giver ro til at styrke fagligheden i folkeskolen

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. DI glæder sig over, at den skaber ro til at give alle børn grundlæggende faglige færdigheder.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om en aftale, der indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelse.

- Jeg glæder mig over den brede politiske aftale om en justering af folkeskolereformen. Den kan være med til at give den fornødne ro om folkeskolen, så alle sejl kan sættes for, at alle børn opnår de grundlæggende faglige færdigheder, siger erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI.

Hun fortsætter:

- Eleverne skal gå i en folkeskole med høj faglighed, som bygger bro til det omgivende samfund herunder til virksomhederne, f.eks. gennem åben skole. Vi har en forventning om, at åben skole fortsat kan udfolde sig – også med en lidt kortere skoledag for de yngste elever, siger Lone Folmer Berthelsen.

Læs også: Video: Unge aktive i debatter om fremtiden for danske virksomheder

Sæt fokus på dansk og matematik

Aftalen indebærer også, at der bliver tilført 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

- Fremtidens unge skal kunne mestre andre fremmedsprog end engelsk. Derfor er det positivt, at der tilføres flere fagtimer i tysk og fransk i 5. klasse, så elevernes sprogfærdigheder bliver styrket, siger Lone Folmer Berthelsen.

Hun mener, at skolerne bør prioritere dansk og matematik i den udstrækning, den understøttende undervisning kan veksles til andre aktiviteter.

- Det er både, hvad timerne bruges til og skoledagens længde, der er af betydning for, at alle elever lærer det, de bør. Når det nu bliver nemmere for skolerne at veksle den understøttende undervisning til andre aktiviteter, bør det være til aktiviteter, som understøtter, at flere elever bliver bedre til dansk og matematik – både de allerede fagligt stærke og de svagere elever, siger Lone Folmer Berthelsen.

Læs også: Ros til udspil: Endelig skal erhvervsskoler være sexede

Lone Folmer Berthelsen

Erhvervsuddannelseschef

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk
Relateret