Hvis verdenshandlen falder med 2,5 procent i to kvartaler, reduceres beskæftigelsen samlet set med op mod 50.000 personer i 2020, siger DI’s cheføkonom Allan Sørensen.

17.03.20 DIB Nyheder

Corona kan koste 50.000 danske arbejdspladser

Alene faldet i verdenshandlen som følge af COVID-19 kan koste mange tusinde arbejdspladser herhjemme i 2020, viser en ny beregning fra DI. Hvor mange, der mister jobbet, afhænger af, hvor længe krisen varer – og hvor hårdt hjemmemarkedet bliver ramt.

Mellem 30.000 og 75.000 medarbejdere kan miste deres arbejde som følge af corona-krisen.

Og det er alene i 2020 som følge af dykket i verdenshandlen. Det viser en ny beregning, Dansk Industri (DI) har lavet på basis af Oxford Economics Global Model. 

- I den mest optimistiske model falder verdenshandlen med 2,5 procent i et enkelt kvartal, hvilket svarer til 30.000 personers arbejde, siger DI’s cheføkonom Allan Sørensen.

Han forklarer, at den mest optimistiske model forudsætter, at verdensøkonomien retter sig relativt hurtigt. Men at det desværre ikke er særlig sandsynligt.

- Vi er på kort tid gået fra at tænke, hvis corona bliver et globalt problem til at se i øjnene, at corona er et globalt problem. Med corona følger også en enorm global usikkerhed, hvor alle holder igen, og det er gift for verdenshandlen, siger han.

Læs også: Corona fører til nye eksportregler for medicinsk udstyr

I værste fald 75.000

I den mest pessimistiske forudsigelse dykker verdenshandlen 2,5 procent i hvert kvartal i hele 2020.

- Hvis det sker, koster det 75.000 arbejdspladser i 2020, og det samlede beskæftigelsestab kan i så fald vokse til knap 100.000 personer i 2021, siger DI’s cheføkonom.

Allan Sørensen peger på, at det lige nu bliver sværere og sværere at handle med omverdenen i takt med at flere og flere lande lukker deres grænser - og indfører udgangsforbud som for eksempel Italien og Frankrig.

- Sidste år eksporterede danske virksomheder for 3,5 mia. kr. i døgnet - hver dag, hele året. Danske virksomheder er dybt afhængige af god adgang til markederne i andre lande, og det er der ikke lige nu, siger han.

Læd også: DI: Tysk finans-tillid styrtdykker

Sorte udsigter i Tyskland

Hvis der kommer en løsning på sygdomssituationen som følge af coronavirus inden sommeren 2020, og hvis verdenshandlen og -økonomien begynder at rette sig, viser DI’s beregninger, at tabet af arbejdsplader vil være 50.000.

- Hvis verdenshandlen falder med 2,5 procent i to kvartaler, reduceres beskæftigelsen samlet set med op mod 50.000 personer i 2020, siger DI’s cheføkonom Allan Sørensen.

Han medgiver, at det er endog meget svært at spå om fremtiden. Men kigger vi mod syd til vores tyske naboer, ser de tyske virksomheder meget lidt optimistisk på fremtiden. 

Faktisk har den aktuelle situation i Tyskland - ifølge ZEW-indekset, der angiver, hvor meget tillid de tyske virksomheder har til fremtiden - ikke set mere håbløs ud siden finanskrisen.

- Det tyske ZEW-indeks dykker til laveste niveau siden finanskrisen. Det er coronavirusset, der har sendt rystelser igennem økonomien, siger Allan Sørensen.

Læs også: 5 forslag til coronaramte SMV'er

De hjemlige virksomheder bliver også hårdt ramt

DI’s cheføkonom advarer om, at de økonomiske effekter af coronavirussen også rammer virksomheder, der ikke sælger til udlandet.

Udenfor beregningerne ligger de såkaldte indenlandske effekter, som når virksomheder ikke kan leverer de varer, kunderne efterspørger, fordi de ikke kan få de nødvendige råvarer og dele hjem til at producere dem med.

- Derudover er der også for eksempel service- og turismeerhvervene herhjemme. De ligger også udenfor beregningerne, og her kan vi også forvente ret voldsomme tal for fald i beskæftigelsen – oveni faldet fra tabet af verdenshandel, siger Allan Sørensen.

Han forklarer, at eksporterhvervene bliver ramt først, når verdenshandlen svækkes, men at eksportvirksomhederne jo også køber fra andre, så underleverandørerne bliver også ramt hårdt.

- Coronavirus vil sætte sig tungt på dansk økonomi, på arbejdspladserne og dermed også på danskernes disponible indkomst og altså også ramme privatforbruget, siger DI’s cheføkonom Allan Sørensen.

Fakta

Tre scenarier for udviklingen i verdenshandlen: 

1. Et kortvarigt dyk:
Verdenshandlen falder med 2½ procent i et enkelt kvartal.

• Dansk BNP vækst reduceres med 1,0 procentpoint i 2020, hvilket svarer til ca. 23 mia. kr. Der kommer en relativ hurtigt vending, og lidt af det tabte indhentes allerede i 2021.

• Beskæftigelsen reduceres samlet set med knap 30.000 personer i 2020, som følge af mindre verdenshandel.

2. Et dybere fald:
Verdenshandlen falder med 2½ procent i to kvartaler.

• Dansk BNP vækst reduceres med 1,7 procentpoint i 2020. hvilket svarer til ca. 38 mia. kr. Lidt af det tabte indhentes i 2021, hvor væksten bliver lidt højere end i udgangspunktet.

• Beskæftigelsen reduceres samlet set med op mod 50.000 personer i 2020, som følge af mindre verdenshandel.

3. Et langstrakt forløb:
Verdenshandlen falder med 2½ procent i hvert kvartal i hele 2020.

• Dansk BNP vækst reduceres med hele 2½ procentpoint i 2020, hvilket svarer til ca. 60 mia. kr. Forløbet er langstrakt, så tabene vokser ind i 2021. BNP vil i 2021 være 3,3 procentpoint lavere end ellers, svarende til ca. 75 mia. kr.

• Beskæftigelsen reduceres med 75.000 i 2020, og det samlede beskæftigelsestab vokser til knap 100.000 personer i 2021.

Læs hele DI's analyse her

Ovenstående scenarieberegninger tager udgangspunkt i et isoleret fald i verdenshandlen og de deraf afledte effekter på dansk økonomi. Der er således ikke indregnet effekter af danske nødforanstaltninger, som vil svække efterspørgslen og væksten i indenlandske brancher.

 

Fakta

Finanskrise vs coronakrise

Verdenshandlen faldt med 10 procent i 2009. Dansk BNP faldt med 4,9 procent, og beskæftigelsen faldt med 92.600 personer i 2009. Beskæftigelsen faldt samlet set med 159.000 fra 2008 til 2010.

Regeringen har taget en række nødforanstaltninger nu, som lukker aktiviteten i ned i Danmark, og som helt naturligt vil betyde, at den samlede effekt på væksten og arbejdspladserne bliver større end effekten fra faldet i verdenshandlen.

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret indhold