Lars Schrøder, næstformand i ’Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi’ og adm. direktør for Aarhus Vand på besøg på virksomheden RGS Nordic i forbindelse med offentliggørelsen af klimapartnerskabets anbefalinger.

Foto: Kasper Witte Larsen
11.03.20 DI Business Nyheder

Spildevand kan levere grøn varme til 300.000 parcelhuse

Varme fra renset spildevand kan blive til grøn fjernvarme, men afgiften på overskudsvarme står i vejen. I dag fremlagde ’Klimapartnerskab for affald vand og cirkulær økonomi’ sine anbefalinger til regeringen, om hvordan blandt andet vandsektoren kan blive energi- og klimaneutral.

Koldt, snavset vand ind. Lunkent, rent vand ud.

Sådan fungerer et moderne rensningsanlæg. Men i dag går varmen fra det rensede vand tabt. Afgiften på overskudsvarmen spænder nemlig ben for, at varmen i stedet finder vej ind i fjernvarmesystemet. Det er en af de hindringer for en grønnere vandsektor, som ’Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi’ gerne vil være med til at fjerne.

Klimapartnerskabet præsenterede i dag sine anbefalinger for regeringen ved en pressekonference med deltagelse af blandt andet miljøminister Lea Wermelin og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Anbefalingerne rummer visioner for hver af partnerskabets tre indsatsområder – og visionen for den danske vandsektor er at blive 100 procent energi- og klimaneutral i 2030.

Læs også: Sandahl: Klimaanbefalinger vil skade klimaet og gøre Danmark fattigere

I Aarhus har vi f.eks. Marselisborg Renseanlæg. Det er ikke noget nyt anlæg, men i dag står vi med et anlæg, der producerer dobbelt så meget energi, som det forbruger. Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand og næstformand i klimapartnerskabet

Varme til 300.000 parcelhuse

Partnerskabets næstformand Lars Schrøder, som også er adm. direktør i vandselskabet Aarhus Vand, har været med til at udforme klimapartnerskabets anbefalinger for vandsektoren.

- Vi har regnet på det, og hvis vi får mulighed for at sætte varmepumper på afløbene fra alle rensningsanlæg i Danmark, så vil vi kunne levere varme til 300.000 parcelhuse, siger han.

Derfor er en justering af afgiften på overskudsvarme et af de vigtigste punkter på listen over anbefalinger fra vandsektoren. En række andre klimavenlige tiltag har dog allerede vist sig rentable – og ifølge klimapartnerskabets anbefalinger skal de tages i brug mange flere steder i landet.

Læs også: Ny opgørelse: Danske virksomheder udvikler grønne løsninger i hobetal

Marselisborg Renseanlæg viser vejen

- I Aarhus har vi f.eks. Marselisborg Renseanlæg. Det er ikke noget nyt anlæg, men alligevel står vi i dag med et anlæg, der producerer dobbelt så meget energi, som det forbruger. Det har vi opnået ved hjælp af en lang række energioptimeringer af bl.a. anlæggets pumper og ved at udvinde biogas af slammet fra spildevandet, fortæller Lars Schrøder.

Der er altså mange store gevinster ved at arbejde systematisk med både energioptimering og energiproduktion i den danske vandsektor. Men det er ikke noget sektoren kan klare alene, understreger Lars Schrøder.

- Det er en forudsætning, at vandsektoren bliver samlet i nogle større enheder, som kan gøre de her tiltag rentable. Og den proces kan vi ikke gennemføre uden lovgivningsmæssig opbakning fra Christiansborg, siger han.

Det bliver også nødvendigt med yderligere investering i forskning og udvikling for at gennemføre resten af den omfattende omstilling, som vandsektoren skal igennem for at blive 100 pct. klimaneutral i 2030, understreger Lars Schrøder, som er næstformand i Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

Læs også: Grøn omstilling i alt fra salt til satellitter

Vision for affald

Klimapartnerskabets vision er, at 90 procent af alt affald i Danmark bliver genanvendt i 2030. 

Hvis det skal gå i opfyldelse, skal affaldssektoren arbejde målrettet mod genanvendelse gennem hele værdikæden, og virksomhederne skal designe emballagen, så den kan genanvendes.

Det er afgørende, at vi får en effektiv og ensartet indsamling og sortering af affaldet. Kommunerne bør stå for indsamlingen af affald fra husholdningerne. Derefter skal affaldet overdrages til producenterne, som skal sikre en ensartet sortering og viderebehandling, der gør det muligt kan genanvende mest muligt materiale.

Vision for cirkulær økonomi

Klimapartnerskabets vision er, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi.

Gennem cirkulær økonomi kan vi reducere CO2-udledningerne i en lang række sektorer. Vi har estimeret, at potentialet er en reduktion på 7-9 megaton CO2 i 2030. En del af reduktionerne vil finde sted uden for Danmarks grænser.

Cirkulær økonomi handler dels om at mindske behovet for nye materialer gennem længere produktlevetider og dels om at øge brugen af genanvendte materialer. Ændrede forbrugsmønstre kan også bidrage til at reducere CO2-udledningen.

Cirkulær økonomi kan bidrage med at reducere de 45 pct. af CO2-udledningen, der globalt set stammer fra materialer. Derfor bør vi systematisk undersøge, hvordan danske virksomheder kan bidrage til et mere bæredygtigt forbrug med mere klimavenlige produkter.

Vision for vand

Klimapartnerskabets vision er en energi- og klimaneutral vandsektor i Danmark i 2030. 

Det kræver, at energiforbruget og klimagas-udledningerne i sektoren bliver reduceret mest muligt. Resten af vejen til klimaneutralitet skal nås ved at udnytte overskudsvarmen fra det rensede spildevand, øge produktionen af biogas fra slam og rejse skov som en del af beskyttelsen af grundvandet.

Hvis målet skal nås, er det nødvendigt, at afgiften på overskudsvarme bliver lempet. Samtidig bør branchen centraliseres i færre og større enheder, så den får større muskler, større overblik og bedre muligheder for at implementere grønne løsninger. 

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk

Relateret