Det primære hensyn bag nyt lovforslag er at give politiet flere redskaber over for kriminelle, der kører vanvidskørsel i dyre leasingbiler.

Foto: Colourbox
18.01.21 DIB Nyheder

Ekstremt indgribende: ”Vanvidsbilister” kan koste dig dit køretøj

Hvis føreren af din bil, varebil eller lastbil i fremtiden kører såkaldt ”vanvidskørsel” vil politiet beslaglægge bilen og bortauktionere den efter en retssag. DI bakker op om tiltag mod vanvidsbilisme men påpeger, at det ikke må føre til, at nogen dømmes for andres forbrydelser.

Hvis en chauffør kører 101 km/t i en bil gennem en by med hastighedsgrænse på 50 km/t er der tale om vanvidskørsel. Chaufføren vil få inddraget retten til at føre bil på stedet, han har udsigt til en ubetinget fængselsstraf på mindst 20 dage, og bilen vil blive beslaglagt. Det gælder også, selvom chaufføren ikke selv ejer bilen.

”Det foreslås samtidig, at konfiskation (…) skal ske uanset ejerforhold – dermed også i tilfælde, hvor føreren ikke selv ejer det anvendte køretøj,” hedder det i et lovforslag fra regeringen.

- Det er selvfølgeligt helt på sin plads at skride ind med strenge straffe mod vanvidsbilisme, herunder at bilen straks bliver taget fra føreren af bilen. Derfor bakker vi også op om store dele af regeringens udspil, der bl.a. vil indføre strengere straffe til disse bilister, der ikke har respekt for andre i trafikken, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri (DI).

Læs også: Bilsalget slog rekord i december 

Giv ikke køb på retsprincipper

Men det ændrer ifølge direktøren ikke på, at det er et meget et vidtgående og urimeligt indgreb, regeringen spiller ud med, når det gælder konfiskation af bilen, når føreren og ejeren ikke er den samme.

- Vi må ikke give køb på et af de mest afgørende principper i vores samfund, nemlig det, at vi ikke straffer en borger for en forbrydelse, en anden har begået, siger direktøren.

Det primære hensyn bag lovforslaget er at give politiet flere redskaber over for kriminelle, der kører vanvidskørsel i dyre leasingbiler, hvor de nuværende regler ikke giver mulighed for at konfiskere en bil, der er ejet af leasingselskab. Men forslaget rammer også både bilforhandlere og delebilsordninger og andre virksomheder, hovr det f.eks. er ansatte, der kører i virksomhedens varebil.

- Det er åbenlyst urimeligt at ramme f.eks. delebilsordninger, der risikerer at få konfiskeret bilen, hvis en af brugerne kører voldsomt for stærkt i bilen eller på anden måde kører vanvidskørsel. Tilsvarende vil det fjerne hele indtægtsgrundlaget for en taxavognmand, hvis en ansat chauffør kører vanvidskørsel, så taxaen bliver konfiskeret siger Michael Svane.

Læs også: Arbejdsgiverbetalte coronatests slipper for beskatning

Argument om erstatning klinger hult

Han mener, det skal kunne bevises, at bilens ejer, uanset om det er en borger, bilforhandler eller et leasingselskab, på forhånd har været vidende om en stor risiko for vanvidsbilisme.

- Er det tilfældet, kan det være i orden at konfiskere bilen. Men det er ikke rimeligt at straffe tredjepart, der ikke har haft indflydelse på kørslen, siger han.

Det nævnes i regeringens forslag, at man som ejer af den konfiskerede bil har mulighed for at gå efter vanvidsbilisten for at opnå økonomisk kompensation.

- Det argument klinger meget hult, da vanvidsbilisten både kommer i fængsel, og formentlig også mister sit arbejde, hvis der er tale om en ansat chauffør.  Dermed er det ikke realistisk at få dækket sit økonomiske tab som følge af, at køretøjet er konfiskeret, siger Michael Svane.

Læs også: Lars Sandahl: Fuldt stop for nye skatter og afgifter på virksomhederne

Fakta

Definition af vanvidsbilisme:

uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),

uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.),

forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),

særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10),

kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen,

kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over, og

spirituskørsel med en promille over 2,00.

Kilde: Transport og Boligministeriet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret