Reglerne om coronalån giver ikke mulighed for undtagelser fra kravet om strakstilbagebetaling ved fejlagtig eller manglende indberetning. Heller ikke selv om der blot er tale om mindre fodfejl i forbindelse med indberetningen, oplyser Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri (DI).

Foto: Colourbox
01.12.21 DIB Nyheder

Skattestyrelsen minder om  indberetninger for moms og a-skat – fodfejl kan koste coronalån

DI hilser mail med påmindelse fra Skattestyrelsen velkommen. Også selv om årsagen til mailen ifølge skattepolitisk chef Jacob Bræstrup er dybt beskæmmende.

Ifølge Skattestyrelsen har næsten 50.000 virksomheder pt. et aktivt ’coronalån’, der er opstået under coronakrisen som følge af de løbende muligheder, virksomhederne har fået for at opnå henstand med betalingen af A-skat og/eller moms.

Og har man et coronalån, er der ekstra god grund til at huske at overholde de almindelige indberetningsfrister til Skattestyrelsen. Hvis en virksomhed af en eller anden grund ikke får indberettet korrekt, vil coronalånet nemlig blive opsagt, og lånet skal tilbagebetales straks.

- Reglerne om coronalån giver ikke mulighed for undtagelser fra kravet om strakstilbagebetaling ved fejlagtig eller manglende indberetning. Heller ikke selv om der blot er tale om mindre fodfejl i forbindelse med indberetningen, oplyser Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri (DI).

Læs også: DI om restriktioner: Coronapasset skal holde landet åbent

Dybt beskæmmende regler

Derfor har Skattestyrelsen den 24. november 2021 sendt en ”servicemeddelse”  med påmindelse om at indberette rettidigt til de virksomheder, der har coronalån.

- Vi hilser servicemailen fra Skattestyrelsen velkommen. Også selv om vi synes at årsagen til påmindelsen er dybt beskæmmende, siger Jacob Bræstrup.

Han påpeger, at coronalånene - eller henstandsordningerne - har været afgørende for at bringe levedygtige virksomheder igennem en midlertidig ekstrem økonomisk situation, hvor de i lange perioder har været forhindret i at udøve deres virksomhed på grund af nedlukning.

- Det har været forståeligt, at der skulle være nogle ret grove frasorteringsmekanismer for hvem, der automatisk kunne få henstand eller lån. Men i nogle tilfælde har lovgivningen været ude af proportioner, siger Jacob Bræstrup.

Læs også: DI: Tillykke til de nyvalgte politikere – her er erhvervslivets ønsker

Loven bør ligebehandle

Det gælder for eksempel kravet om strakstilbagebetaling selv ved mindre indberetningsfejl. Men der har også været tilfælde, hvor temmelig ubetydelige domme af privat karakter for ledelse eller bestyrelsesmedlemmer har ført til afslag på lån.

Det er blandt andet dokumenteret i en artikel fra Berlingske Tidende, at to virksomheder har fået afslag på lån, fordi et bestyrelsesmedlem for næsten ti år siden havde fået en bøde på 1.000 kr. for at køre i en tysk indregistreret bil i Danmark.

Havde bestyrelsesmedlemmet accepteret bøden, havde den ingen konsekvens haft. Men fordi bestyrelsesmedlemmet valgte at prøve bøden ved domstolen – og tabte – så kan de virksomheder, som vedkommende er i bestyrelsen for, ikke optage coronalån.

- Det er dybt problematisk, at en dom, der ikke relaterer sig til virksomheden, kan forhindre virksomheden i at optage A-skatte- eller momslån. Retssikkerhedsmæssigt er det også betænkeligt, at dét at afprøve en bøde ved domstolene kan medføre konsekvenser i form af nægtelse af coronalån, mens en accept af bøden ikke har tilsvarende konsekvens. Loven bør ligebehandle borgere på baggrund af forseelsens karakter og ikke alt efter, om de vælger at få prøvet en sag ved domstolene, siger Jacob Bræstrup.

Læs også: Lars Sandahl om generationsskat: Ekspertudvalg er dumpet

Juster lovgivningen

Derfor har DI ad flere omgange opfordret Folketingets Skatteudvalg til at justere lovgivningen hurtigst muligt. Det skete senest i en henvendelse til Folketingets Skatteudvalg 9. november 2021.

- Vi har forståelse for, at lovgivningen skulle gennemføres hurtigt. Men så bør der også være villighed til hurtigst muligt at justere lovgivningen. Naturligvis skal manglende eller for sen indberetning have en konsekvens, men som lovgivningen er nu, udgør den et retssikkerhedsmæssigt problem, siger Jacob Bræstrup.

Man kan læse mere om betingelserne for at beholde lånet(ene) på skat.dk/corona, ligesom spørgsmål telefonisk kan rettes til Skattestyrelsen på 72 22 12 39. Her kan du fra Skat.dk: Få en mail op til dine frister

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold