Jagten på olie og naturgas i undergrunden har efterladt betydelige hulrum, der kan bruges til at lagre CO2. Ifølge analyser fra GEUS er der plads til mellem 12 og 22 mia. ton CO2 i den danske undergrund. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

Foto: Colourbox
24.06.21 DIB Nyheder

DI: God forretning i  regeringens forslag om CO2-import

Regering indleder forhandling om at importere og lagre CO2 i Danmarks undergrund. Det kan bane vejen for forretningseventyr, mener DI

Regeringen fremlægger nu forslag, der potentielt kan skabe et nyt erhvervseventyr med indsamling, import og lagring af CO2.

Hos DI ser branchedirektør Troels Ranis et stort markedspotentiale i det forslag.

- Med Danmarks enormt gunstige forhold for lagring i undergrunden, kan anvendelse og import af CO2 være med til at udvikle industrien og arbejdspladser i Danmark. Det kan altså blive en rigtig god forretning for Danmark, at vi lægger os i front på dette område, siger Troels Ranis.

Lagringen af CO kan eksempelvis ske i Nordsøen, hvor årtiers oliejagt har skabt hulrum under havbunden, der kan bruges til at gemme flydende CO2, der senere kan bruges til fremstilling af klimavenligt brændstof.

Regeringen afsætter nu flere penge til geologiske undersøgelser af den danske undergrund. Teknologien bag CO2-fangst, lagring og anvendelse står foran et stort gennembrud. Lige nu er det dyrt at fange CO2, men udgifterne ventes at falde i takt med, at teknologien bliver anvendt.

Plads til over 400 gange dansk udledning

Klimaminister Dan Jørgensen har nu indledt forhandlinger med Folketingets partier om fangst af CO2. Der er ifølge analyser fra GEUS plads til at lagre mellem 12 og 22 mia. ton CO2 i den danske undergrund. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

-  Vi skal reducere CO2-udledningerne mest muligt. Det skal vi gøre med kendte løsninger som mere vedvarende energi og bedre energieffektivitet. Men der er også behov for at tænke nyt og bruge nye metoder, hvis vi skal i mål. Mange steder vil det være meget svært eller umuligt helt at reducere udledningerne af CO2. Her skal vi sikre, at CO2’en ikke ender i atmosfæren, men i stedet indfanges og enten lagres i undergrunden eller nyttiggøres, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Læs også: Regeringen indkalder til forhandlinger om CO2

Det kan altså blive en rigtig god forretning for Danmark, at vi lægger os i front på dette område. Troels Ranis, Vicedirektør

34 virksomheder anbefaler fangst og lagring

Regeringens forslag flugter med det forslag som 34 danske virksomheder via et Advisory Board under DI Energi lagde frem i starten af juni.

Boardets formand, Kim Grøn Knudsen der er Chief Strategy & Innovation Officer i Haldor Topsøe, slog ved præsentationen fast, at virksomhederne er klar til udfordringen med at lagre og bruge CO2, men at det haster med at få rammerne på plads.

-  Hvis vi skal nå de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen og skabe et nul-emissionssamfund, skal vi i gang med at indfange, lagre og anvende CO2. Med anbefalingerne kan vi forhåbentlig sætte fokus på, hvad der er behov for og skubbe til udviklingen, sagde han.

Læs mere: Import af CO2 kan skabe et nyt dansk eksporteventyr

TotalEnergies er en af virksomhederne, der ser muligheder i området. Virksomheden overtog i 2017 A.P. Møller Mærsks olieaktiviteter og dermed også oliefelterne i den danske del af Nordsøen. Virksomhedens danske landechef Martin Rune Pedersen ser betydelige muligheder for at lagre CO2 i de tømte olie- og gasfelter.

- Perspektiverne er ganske enorme. I Nordsøen er der plads til mange årtiers udledninger, siger Martin Rune Pedersen, der ikke ser nogen vej uden om CO2-lagring, hvis de overordnede klimaambitioner skal indfries.

Læs mere: TotalEnergies satser på grønt

Kræver justeret lovgivning

Troels Ranis håber at loven bliver ændret, så det er muligt at importere og eksportere CO2.

-  Vi har muligheden for at udvikle en helt ny industri, som kan eksportere klimaneutrale brændstoffer til resten af verden. Det vil kræve, at industrien har tilstrækkeligt med CO2 til rådighed, som kan omdannes til brændstoffer, siger DI Energis branchedirektør.

Indfrielsen af lagringspotentialet kræver, at regulering og rammer er på plads. Derfor er der nu indledt politiske forhandlinger om ændring af lovgivningen. Forhandlingerne fortsætter efter sommerferien.

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold