Senere i august fremlægger regeringen en 2030-plan, der ifølge finansordfører Benny Engelbrecht vil vise, hvordan Danmark kan etablere et nyt grønt råderum, der gør det muligt at investere i klima og miljø.

Foto: Claus bech
10.08.22 DIB Nyheder

Engelbrecht: Danmark skal være dygtigere med få penge

Hvilke ambitioner og visioner har danske politikere for landets udvikling i en usikker tid, hvor det økonomiske råderum er begrænset. DIBusiness har spurgt en række partiledere til en artikelserie. Femte bud kommer fra Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der vil gøre Danmark dygtigere med få penge til rådighed.

Inden et år er gået, skal danskerne til folketingsvalg. Det sker i en tid, hvor særligt coronapandemien og Ruslands invasion af Ukraine skaber stor global usikkerhed. Samtidig har det nationale kompromis om forsvaret gjort indhug i råderummet i den offentlig økonomi. Kombineret med et stigende antal ældre, der går på pension samt andre demografiske træk, betyder det, at der kun lige akkurat er råd til, at det velfærdssamfund, som vi kender det i dag, kan fortsætte. Men kan politikerne på Christiansborg nøjes med et ”status quo samfund” de næste otte år, eller har de større ambitioner? Hvad er folketingspartiernes visioner for Danmark i 2030, og hvordan vil de finansiere dem?

Det har vi spurgt en række partiledere om. Femte bud kommer fra Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht:

Hvad er jeres vision for Danmark i 2030?

Vi arbejder for at skabe et stærkere, grønnere og rigere Danmark i 2030, hvor flere danskere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Flere unge får en uddannelse eller et job. Og hvor vi sætter turbo på den grønne omstilling samtidig med, at virksomhederne skaber gode jobs, og lønmodtagerne har de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.

Vi har fremlagt ti skridt i ”Danmark kan mere”, som skal sætte retningen for Danmarks udvikling efter i et tiårigt perspektiv. Ét skridt, som ligger mig meget på sinde, er, at Danmark skal blive dygtigere. Vi skal  nedbringe antallet af unge, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige kundskaber. Flere skal tage en erhvervsuddannelse, og videregående uddannelser skal rustes til at give erhvervslivet de kompetencer, som grøn og digital omstilling kræver. Ligesom vi skal understøtte livslang læring endnu mere, så lønmodtagerne har de kompetencer, erhvervslivet efterspørger og har gode muligheder for at skifte spor i livet.

Hvad er de vigtigste helt konkrete forslag, som I vil have gennemført i 2030?

Vi skal levere på vores ambitiøse målsætning om 70 procent reduktion af klimagasser i 2030. Her bliver næste store opgaver bl.a. grøn omstilling af transport- og landbrugssektoren. Vi har sat et ambitiøst mål om, at vi senest i 2030 skal kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs, og Danmark skal være et stolt grønt landbrugsland. Vi skal forsyne verden med klimavenlige fødevarer, der er produceret på en måde, der passer bedre på vores vand- og havmiljø.

Derudover skal vi gennemføre reformer, som sikrer en stadig højere beskæftigelse med en arbejdsstyrken, der har de kompetencer, som den grønne og digitale omstilling af vores samfund kræver. Flere seniorer skal tage en ekstra tørn. Flere skal flyttes fra udenforskabet i kanten af samfundet og ind i det arbejdende fællesskab. Sygefraværet skal nedbringes og flere skal kunne gå fra deltid til fuldtid. Og flere med indvandrerbaggrund skal i arbejde.

Endelig skal vi fortsætte kursen med frisættelse af medarbejderne i den offentlige sektor. Så de penge, og ikke mindst den tid, der i dag bruges i vores velfærdssamfund, bruges klogere.

Hvorfor er det det vigtigste?

Det er i sidste ende et spørgsmål om, hvilken tilstand vi videregiver jordkloden i til vores børn og børnebørn, og hvilken fremtid de får. Danmark skal tage et endnu større ansvar for at løse den globale klimakrise. Her spiller de grønne teknologier og løsninger, danske virksomheder udvikler, en central rolle.

En stadig højere beskæftigelse er forudsætningen for fortsat vækst og velstand. I fremtiden skal Danmark leve af innovation og viden, erhvervslivets internationale styrkepositioner og en dygtig og omstillingsparat arbejdsstyrke.

 Vi ved, at vi går ind i en årrække, hvor der bliver behov for skarpe prioriteringer. Det vil kræve af os, at vi tør tage et livtag med bureaukratiet i den offentlige sektor. Så vi frigør tid og velfærd til den enkelte borger.

Hvordan vil I finansiere jeres ambitioner?

Regeringen vil senere i august fremlægge en 2030-plan, der skal danne rammen om den overordnede økonomiske politik frem mod 2030. Det er bliver en stram 2030-plan, der kommer til at understrege, at der bliver behov for skarpe prioriteringer i de kommende år.

Der vil være historisk få penge til nye velfærdsforbedringer eller andre tiltag, da vi heldigvis bliver flere børn og ældre, der lægger beslag på mange penge. Og fordi vi har skabt plads til varige investeringer i vores forsvar og sikkerhed.

Nye og større udgifter vil skulle finansieres, enten af besparelser andre steder eller gennem flere reformer. 2030-planen vil dog vise, hvordan vi kan etablere et nyt grønt råderum, der gør det muligt at investere i vores klima og miljø.

Læs også: 

Klima, hospitaler og uddannelse skal dele 1¾ mia. kr. årligt

Pape: Vi skal gentænke indretningen af vores velfærdssamfund

Dyhr: Danske virksomheder skal komme først med globale klimaløsninger

R-formand: I 2030 skal Danmark være mere robust

Ellemann: Som statsminister vil jeg måles på et grønnere, rigere og friere Danmark

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Andreas Fernstrøm

Andreas Fernstrøm

Chefanalytiker

  • Direkte +45 7216 0144
  • Mobil +45 2126 6634
  • E-mail afe@di.dk

Relateret indhold