Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital ville gerne have mere fokus på kunstig intelligens - tidens absolut vigtigste tema - i regeringens nye digitaliseringsstrategi.

16.11.23 DIB Nyheder

DI roser ny digital strategi, men mangler mere fokus på AI

Regeringen udpeger den rigtige kurs med sin nye digitaliseringskurs, men kunstig intelligens er underprioriteret, mener DI’s nye branchedirektør på området.

Danskerne skal have bedre digital forståelse. Vi skal være bedre til at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens. Og så skal data og digitalisering understøtte den grønne udvikling.

Det er hovedpunkterne i den digitaliseringsstrategi ’Danmarks digitaliseringsstrategi - Ansvar for den digitale udvikling’ Danmarks digitaliseringsstrategi – Ansvar for den digitale udvikling (digmin.dk)som regeringen præsenterede torsdag over middag.

Strategien indeholder 25 konkrete initiativer, som skal sætte retningen for de kommende års digitale udvikling i Danmark, og den hilses velkommen hos Dansk Industri.

- Det er glædeligt, at regeringen med den nye digitaliseringsstrategi nu har skabt rammerne og kursen for de kommende års brug af ny teknologi og digitale løsninger. Strategien er helt afgørende for at få tingene til at ske, siger branchedirektør Camilla Ley Valentin, DI Digital, som er DI’s branche for tech-virksomheder.

AI fylder for lidt

Camilla Ley Valentin mener dog, at kunstig intelligens er underprioriteret i strategien.

- Strategien indeholder mange gode initiativer. Men kunstig intelligens er tidens absolut vigtigste tema, og jeg havde gerne set, at det fyldte mere i strategien og med mere ambitiøse initiativer. Regeringen skal dog have ros for at sætte penge af til en strategisk satsning på AI, siger Camilla Ley Valentin.

Der afsættes nemlig 100 mio. kr. i 2024 til forskning i og udvikling af kunstig intelligens. Pengene kommer fra forskningsreserven for 2024 og skal blandt andet gå til ”strategisk arbejde med kunstig intelligens”, som der står i strategien.

”Danmark skal udnytte mulighederne ved kunstig intelligens for bedre og mere effektiv opgaveløsning både i det private og i det offentlige. Samtidig skal

vi sikre, at anvendelse, udvikling og udbredelse af kunstig intelligens sker på en etisk ansvarlig måde med mennesket og samfundets bedste i centrum,” står der endvidere.

Klar til samarbejde

I det strategiske arbejde med kunstig intelligens vil regeringen indhente erfaringer og ønsker fra erhvervslivet, forskningsverdenen, offentlige myndigheder og andre relevante organisationer.

DI melder sig klar.

- Noget af det, vi er særligt gode til i Danmark, er at udnytte de teknologiske landvindinger, der sker, og at kombinere og udnytte dem til at skabe nye produkter og services. Det har historisk bragt os helt frem i den digitale superliga, og det skal også være ambitionen på kunstig intelligens, hvor vi som branche er klar til at tage et stort ansvar, samarbejde og byde ind med fremsynede løsninger, siger Camilla Ley Valentin.

Digitale SMV’er

Hos DI er man til gengæld udelt begejstret for, at strategien fremhæver SMV’erne som ikke er lige så digitaliserede som de store virksomheder. Blandt andet påpeges det, at der er et stort uforløst potentiale for automatisering og digitalisering i de danske SMV’er.

Regeringen vil derfor understøtte udbredelsen af robotteknologi i SMV’er og gøre det lettere for virksomheder at indberette oplysninger til det offentlige.

Det sidste skal gøres gennem ”MinVirksomhed”, som er blandt Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger fra 2021. Ideen er, at danske virksomheder skal opleve en ny og mærkbart lettere digital virkelighed gennem automatisering af indberetninger til det offentlige.

- Det er centralt for Danmarks fortsatte konkurrenceevne, at visionen “MinVirksomhed” er prioriteret i den nye strategi. Store som små virksomheder udsættes dagligt for byrder i form af krav om manuelt at skulle indberette en masse forskellige data til forskellige myndigheder. Visionen om ”MinVirksomhed” handler om at fuldautomatisere alle disse indberetninger, så virksomhederne kan fokusere på deres drift og udvikling. Potentialet er kæmpestort, og det er et område, vi har store forventninger til, siger Camilla Ley Valentin.

Læs også: 
Hård dansk datatolkning hæmmer brugen af kunstig intelligens

Kunstig intelligens til både ukrudt og forvildet bagage

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Louise Wendt Jensen
Skrevet af:

Louise Wendt Jensen

Camilla Ley Valentin

Camilla Ley Valentin

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3270
  • Mobil +45 2764 2760
  • E-mail calv@di.dk

Relateret indhold