Der er i de senere år kommet en sand flodbølge fra EU i form af nye regler og omfattende krav om rapportering. Derfor er det godt, at EU gør noget. Den oplevede mængde af byrder er meget stor i SMV’ernes hverdag, siger vicedirektør Kim Haggren, DI.

Foto: Getty
15.09.23 DIB Nyheder

EU ”hjælpepakke” til SMV’er er ikke tilstrækkelig, mener DI

Trods gode initiativer mangler Europa-Kommissionens ”hjælpepakke” for europæiske SMV’er konkrete løsninger til byrdelettelse og tilgodeser EU’s største lande, mener DI.

EU-Kommissionen fremlagde den 12 september en pakke, der skal ”styrke SMV'ernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed.” Blandt ambitionerne i pakken er, at der skal sættes ind for at lette bøvl og byrder for små og mellemstore virksomheder.

- Det er en meget vigtig ambition. Indrapporteringskrav og administrative byrder er en kæmpe stor udfordring for SMV’erne. Der er i de senere år kommet en sand flodbølge fra EU i form af nye regler og omfattende krav om rapportering. Derfor er det godt, at EU gør noget. Den oplevede mængde af byrder er meget stor i SMV’ernes hverdag, siger vicedirektør Kim Haggren, DI.

Læs også: SMV rapporteringsstandarder for bæredygtighed kommer snart i høring

Savner konkrete løsninger

Kommissionen foreslår blandt andet en ”SMV-test”, der betyder, at ny lovgivnings konsekvenser for SMV’er skal vurderes. Derudover vil Kommissionen udpege en ”SMV-repræsentant”, der skal inddrages i forbindelse med lovgivning, der rammer SMV’er.

DI savner dog, at EU-Kommissionen kommer med flere konkrete løsninger til, hvordan de vil opnå mærkbare byrdereduktioner for virksomhederne.

- I DI skønner vi, at tre nye og omfattende reguleringspakker inden for grøn omstilling og digitalisering alene påfører dansk erhvervsliv 10-15 mia. kr. i administrative omkostninger. En SMV-konsekvensvurdering og en særlig repræsentant er positive elementer, men der mangler tiltag, der helt konkret reducerer byrderne, siger Kim Haggren.

Læs også: Danske erhvervsliv til EU-chef: ”Vi skal op i gear”

Tilgodeser store lande

Han ser samtidig med bekymring på, at EU-Kommissionen lægger op til at regulere betalingsfristerne for handel mellem virksomheder.

- I DI bakker vi op om en sund betalingskultur, som er kendetegnet ved rimelige betalingsfrister og betaling til tiden – samtidig med, at kontraktfriheden bliver respekteret. Virksomheder skal selv have lov at aftale spillereglerne for deres egne betalingsbetingelser, siger Kim Haggren.

Han er desuden skeptisk overfor, at EU-Kommissionen vil udvide SMV-definitionen.

- Det vil alene tilgodese de store lande i EU, som har en anden erhvervsstruktur end den danske. Så set med danske øjne er hjælpepakken alt i alt mindre end hjælp end en ekstra byrde, siger Kim Haggren.

Hjælpepakken indeholder dog også positive elementer, mener DI. Det gælder bl.a. flere penge til Den Europæiske Investeringsfond og Den Europæiske Investeringsbank, en pilotordning for eksportkredit til samhandel med Ukraine samt forenkling af skattereglerne.

Læs også: Over 59.000 virksomheder kan blive ramt af særlig skat

Fakta

Elementer i EU’s ”SME Relief Package”:

  • Tiltag mod administrative byrder, herunder fokus på nemmere indrapportering for SMV’er, en SMV-test og en en særligt udpeget SMV-repræsentant.
  • Revision af ”Late Payment”-direktivet, der vil betyde at lovreguleret betalingsfrist på 30 dage i handler mellem virksomheder.
  • Bedre adgang til finansering og fokus på kvalificeret arbejdskraft.
  • Ny definition af SMV’er – herunder inkluderingen af mid-cap- virksomheder.
    Kilde: SME Relief Package

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Kampp Christiansen

Mads Kampp Christiansen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4562
  • Mobil +45 2679 1395
  • E-mail makc@di.dk

Relateret indhold