-Der er brug for bedre og tættere dialog med borgerne og lokale aktører, lyder det fra Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, hvis den grønne udvikling skal speedes op med mere grøn energi på landjorden.

08.09.23 DIB Nyheder

Udbygningen af vedvarende energi på land skal op i gear

Hvis virksomhederne skal få den vedvarende energi, de har brug for, skal der fyres op under opstillingen af mere energi på land. Derfor har Dansk Industri skudt gang i samtalen om, hvordan der skal tænkes nyt for at komme i mål.

Hvordan får vi sat gang i 10 gigawatt mere sol og vind på land?

Det spørgsmål blev diskuteret fredag, da Dansk Industri havde kaldt til såkaldt kick off til samtaler om konkrete tiltag, der skal sikre den nødvendige udbygning af vedvarende energi på land og dermed sikre grøn energi til de danske virksomheder og husstande.

- Alle går og venter på mere grøn energi, mens der i realiteten sker for lidt. Det går alt for langsomt med udbygningen af vedvarende energi herhjemme. Vi er nødt til at tage snakken med hinanden om behovet og mulighederne for at accelerere udbygningen af vedvarende energi på land, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri.

I juni 2022 blev der indgået en bred politisk aftale om, at produktionen af vedvarende energi på land skal firedobles inden 2030.

Solcellekapaciteten skal 10-dobles og vindkapaciteten på land skal knap fordobles.

Kompensationsmodel

Online-konferencen blev holdt sammen med Kraka Advisory, der har udgivet ”10 giga på tavlen”, en model for hurtig VE-udbygning på land, som de kalder deres indspark.

Her foreslår tænketanken en ny kompensationsmodel, som kan øge den lokale opbakning, hvor møllerne skal sættes op. Det skal være med til at sparke gang i opsætningen af både sol og vind.

Om det lige er Krakas model, der er den helt rigtige, vil Lars Sandahl ikke hænges op på.

- Men vi ser desværre mange projekter, hvor planlægningen og godkendelserne trækker ud. Det er svært at få planlagt og prioriteret arealer og områder. Derfor er der ingen tvivl om, at der er brug for bedre og tættere dialog med borgerne og lokale aktører, så vi får speedet hastigheden på udbygningen op. Og der er fremfor alt brug for nytænkning.

Industrien lider

Det skal dels ske for klimaet skyld, men også fordi særligt vindmølleindustrien, der er en af de helt store danske styrkepositioner internationalt, lider under, at der sker for lidt.

I 2022 blev der kun opført 165 MW vindenergi på land. Og i 2023 er der kun opstillet ca. 40 MW.

- Vi må desværre erkende, at vores vindindustri er presset. Den er presset, fordi udbygningen har ligget stille, og fordi udefra kommende konkurrenters rammevilkår er mere fordelagtige. Vi skal sikre og understøtte, at vi har en vindindustri i Danmark om 5, 10 og 15 år. Derfor skal vi gøre noget nu, pointerer Lars Sandahl Sørensen, der efterlyser mere handlekraft fra regeringen.

- Vi har tårnhøje klimaambitioner. Og tilmed har vi dygtige virksomheder, der kan få det til at ske, så de politiske beslutningstagere er nødt til at rykke hurtigere.

Udspil på vej

Der er politiske forhandlinger her i efteråret om udbygning af mere vedvarende energi på land, og derfor har Dansk Industri fundet det vigtigt, at få sat gang i en samtale om emne.

Og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), der afleverede et videoindslag på konferencen, kvitterede for at tage emnet op.

- Jeg er glad for, at I har taget initiativ til en bevægelse for mere grøn strøm på land. Den grønne omstilling skal jo ikke blot have opbakning i folketingssalen. Det er selvfølgelig en forudsætning, men den skal jo også ske ude i den virkelighed, hvor menneskerne bor, og hvor virksomhederne ligger i kommunerne, lød det fra ministeren.

Han medgav, at hvis den grønne omstilling skal lykkes, så skal det være attraktivt for alle, både naboer, lokalsamfund, kommuner og producenter at være med og stille areal til rådighed for udbygningen af vind og sol på land.

- Vi er i gang med at se på rammerne for den udbygning: for kompensation til naboerne og kommunerne. Og på hvordan staten kan spille en mere aktiv rolle, sagde Lars Aagaard, der understregede, at regeringen har fuld fokus på at skabe rammerne for en firedobling af sol og vind på land.

- Derfor går der heller ikke lang tid før, I vil høre fra os. Jeg deler – og det tror jeg, at jer der kender mig ved – jeres utålmodighed for, at der skal ske mere.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Louise Wendt Jensen
Skrevet af:

Louise Wendt Jensen

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold