Tornbi fotograferet på Avedøre Holme af Jonas Hansen Tchikai, Ishøj Naturcenter. Tornbi kendes primært fra Københavnsområdet, men er ikke kendt fra Vestegnen før fundet.

Jonas Hansen Tchikai
22.09.23 DIB Nyheder

Vild natur på erhvervsområde skaber overvældende resultater

19 virksomheder og Hvidovre Kommune har på to år skabt 15 hektar til vild natur. Insektttælling viser overvældende fremgang med fund af flere rødlistede arter på erhvervsområdet.

I løbet af to år har 19 virksomheder og Hvidovre Kommune udlagt 15 hektar til vild natur på Avedøre Holme. Det svarer til 5 procent af det samlede erhvervsareal, og nu er det blevet undersøgt, om det har gjort en forskel for biodiversiteten i området.

I løbet af sommeren har en flora/fauna-registrator fra Ishøj Naturcenter været på ’insekttælling’ på tre forskellige målepunkter i erhvervsområdet og registreret antallet af insektarter – på tre områder med ’vild natur’ og på tre områder med almindelige græsplæner.

Og resultatet er overvældende: Antallet af insektarter i biodiversitetsområderne er markant højere end på græsarealerne. På et 100 m2 ’vildt område’ er der fx fundet 105 forskellige arter, mens der på den nærliggende græsplæne blev fundet 2 arter. Der er endda fundet flere rødlistede arter – altså sjældne eller specielt sårbare arter – samt arter, der aldrig før er registreret i Hvidovre.

- Vi er overvældede over de signifikante resultater, der er opnået, og vi er samtidig stolte over at være med til at dokumentere, at det nytter noget, at vi arbejder med biodiversitet på vores industriarealer, siger Kasper Larsen, kommerciel direktør i KLS Pure Print, der er en af de 19 deltagende  virksomheder, som indtil nu har været med i samarbejdet.

Læs også: Alle brancher har ansvar for at stoppe naturens tilbagegang

Plads til flere virksomheder

Det unikke ved biodiversitetsprojektet på Avedøre Holme er, at det er de lokale virksomheder, som i et partnerskab med kommunen er gået i front og har taget initiativ til at skabe en øget biodiversitet i erhvervsområdet.

Udover det engagement, Kasper Larsen har lagt i samarbejdet for KLS Pure Print, er han desuden også kontaktperson for virksomheder, der kunne have lyst til at deltage i samarbejdet.

- Det smukke i resultaterne er dels, at det har en stor effekt selv ved mindre enkeltstående områder eller ”øer” af biodiversitet, og dels at vi ser en endnu større effekt ved sammenhængende områder eller ”insektkorridorer”. Så alt har en effekt. Men jo flere sammenhængende områder jo større effekt. Næste mål er derfor, at vi skal have endnu flere virksomheder med i de kommende år, siger Kasper Larsen.

Læs mere om biodiversitetens relevans og forretningspotentiale

Vil inspirere andre kommuner

Hvidovre Kommune har bistået med vejledning om naturmæssige forhold og har omlagt vejkanter i området til vild natur.

Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen er lige som virksomhederne overrasket over den store effekt, tiltagene med vilde blomster og braklægning har haft.

- Det viser virkeligt, at vi alle kan være med til at gøre en forskel for biodiversiteten. Det viser også, at vores erhvervsområder kan være en vigtig brik i arbejdet med at få naturen til at udvikle sig. Jeg håber, at vores arbejde for at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde kan inspirere andre virksomheder, erhvervsområder og kommuner til også at gøre en lignende indsats, siger Anders Wolf Andresen.

Læs også: Biodiversitet skal ind i virksomheders forretning

Fakta

Antallet af registrerede insektarter på de tre områder:

  • Målepunkt 1 (100 m2): 105 insektarter på det vilde område, 2 på græsområdet
  • Målepunkt 2 (800 m2): 120 insektarter på det vilde område, 4 på græsområdet
  • Målepunkt 3: (2.000 m2) 151 insektarter på det vilde område, 8 på græsområdet

I alt er der registreret 204 forskellige insektarter på de tre biodiversitetsområder – heraf 17 vilde bier.

Der er også fundet flere rødlistede (sjældne) arter i området, fx Tornbi, Stor enggræshoppe, Rød kåltæge og sydlig sivgræshoppe.

Læs mere om projektet og se de tre insektregistreringsrapporter

Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3036
  • Mobil +45 3083 1076
  • E-mail kiba@di.dk

Relateret indhold