DI Mener:

Integration: Vi skal fortsætte den gode udvikling

Der er stadig behov for, at flere af flygtningene kommer hurtigt i job. Virksomhederne tager et medansvar og er parate til at ansætte flygtninge.

En tidlig integration af flygtninge og deres familier har stor betydning for både den enkelte og for samfundet. Det kan få store omkostninger både personligt og økonomisk, når integrationen slår fejl. I DI mener vi, at job er nøglen til integration, og at det derfor er helt afgørende, at vi får flygtninge i job.

DI har ingen holdning til, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage, men de flygtninge, som kommer til Danmark og får lovligt ophold, bør få mest mulig hjælp til at komme hurtigt i job, så de kan forsørge sig selv og bidrage til vores fælles velfærd.

I første omgang handler det om at komme ud på en arbejdsplads og lære det danske sprog og den danske arbejdskultur at kende. På længere sigt handler det om at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, der skal til, for at opnå fast beskæftigelse, så man kan forsørge sig selv og sin familie.

Langt flere flygtninge er i job

Flygtninge har historisk set haft meget svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. I marts 2016 indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en aftale, hvor rammerne blev sat for en ny integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte med fokus på vejen til job allerede fra første dag i indsatsen.

Siden er mange flygtninge kommet i job, men der er fortsat lang vej. Beskæftigelsesniveauet for flygtningene er stadig væsentligt lavere end for resten af befolkningen og især kvinderne halter bagefter.

Mange virksomheder har i dag flygtninge ansat og gør en stor indsats for at integrere dem på virksomhederne. Integrationsgrunduddannelsen (IGU) blev etableret i forbindelse med trepartsaftalen fra marts 2016 og er et toårigt forløb på en virksomhed, hvor flygtningen ansættes til en lidt lavere løn end normalt og samtidig modtager 20 ugers uddannelse.

Siden ordningens begyndelse i juli 2016 er der oprettet mere end 1.800 IGU-forløb i 94 ud af landets 98 kommuner. IGU fungerer som en trædesten på vejen ind på arbejdsmarkedet. DI mener, at IGU-ordningen har været en succes, og at ordningen derfor bør forlænges udover den treårige forsøgsordning, der løber frem til juli 2019.

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk