Colourbox
30.03.22 Miljø, energi og klima Nyheder

EU-forslag om bæredygtige produkter offentliggjort

Der er en ny forkortelse alle med interesse for bæredygtige produkter skal kende: ESPR. Det står for 'Ecodesign for Sustainable Products Regulation'. Forslaget blev offentliggjort 30. marts 2022 og sætter rammerne for minimumskrav til produkter solgt i EU. Med kravene gøres produkterne mere cirkulære – de skal holde længere, kunne repareres, genbruges og genanvendes. Med en bedre udnyttelse af produkterne kan vi i EU spare på brugen af ressourcer, herunder også udledning af CO2.

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI, vurderer, at hvis EU-Kommissionens forslag bliver til virkelighed, er det et kæmpe skridt fremad for den grønne omstilling. Danske virksomheder er klar til at levere kvalitetsprodukter, der lever op til de nye krav. Vi har gode erfaringer med den måde at regulere markedet på, siger Karin Klitgaard.

Ecodesign-tilgangen virker

Karin Klitgaard henviser til de hidtidige erfaringer med det såkaldte ecodesigndirektiv. Tilgangen fra direktivet føres med over i den nye lovgivning, og går ud på at sætte krav, der er baseret på videnskabelige vurderinger af produkters ressourceforbrug gennem hele livscyklus. På baggrund af analyserne sætter man krav dér, hvor der er mest at vinde for miljøet og som giver færrest omkostninger for virksomhederne.

EU-Kommissionen er kommet med en ambitiøs, grøn plan. Men som så ofte før er djævlen i detaljen, og det bliver afgørende, hvordan de konkrete krav til produkterne bliver udformet. Vi vil trække på virksomhedernes viden om bæredygtighed og dele den viden med Kommissionen, siger Karin Klitgaard.

Ny lovgivning skal også styrke det indre marked

Samtidig med at den nye lovgivning skal levere som det af Kommissionens ’Green Deal’, så skal den også bidrage til at styrke det indre marked. Flere lande har indført nationale særregler af hensyn til den grønne omstilling. Det underminerer det indre marked og gør det dyrere og sværere for virksomhederne at sælge deres produkter på tværs af landegrænserne. Derfor er det meget positivt, at der nu kommer fælles EU-regler, så vi i fællesskab kan nå de ambitiøse bæredygtighedsmål, siger Karin Klitgaard.

Digitalt produktpas har potentiale, men det skal laves på den rigtige måde

EU-Kommissionen foreslår,  at alle produkter får et ”pas” med oplysninger om f.eks. materialer, og hvordan man skiller produktet ad. Det kan jeg godt se noget musik i, men det er vigtigt, at det kommer til at fungere i praksis, og at det bliver koordineret med de andre oplysningskrav, som virksomhederne skal opfylde, siger Karin Klitgaard.

Udover selve lovgivningen om ecodesignkrav og digitalt produktpas blev også EU-Kommissionens forslag til ny byggevareforordning og Tekstilstrategi offentliggjort den 30. marts 2022.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold