28.08.23 Miljø, energi og klima Nyheder

Danmark er kun 4 procent cirkulær

Ifølge den såkaldte Circularity Gap Report er Danmark kun 4 procent Cirkulær. Dermed er Danmark dårligere til cirkulær økonomi end flere andre europæiske lande. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, skal vi blive bedre til at udnytte vores ressourcer bæredygtigt.

For første gang er der gjort samlet status over dansk cirkularitet, Danmarks ressourceforbrug og de påvirkninger, som forbruget har i form af CO2-udledninger. Det er sket i den såkaldte Circularity Gap Report, som den hollandske konsulentvirksomhed Circle Economy står bag. Rapporten er blevet til på initiativ af en bred alliance af danske aktører bestående af Industriens Fond, Dansk Industri, IDA, DTU Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster.

Kun 4 procent cirkulære

Det danske facit på 4 pct. viser forholdet mellem vores forbrug af materialer, der målt pr. indbygger hører til blandt de højeste i verden, og mængden af materialer, der bliver recirkuleret i samfundet. Circle Economy har gennemført lignende analyser for en række lande, hvor de mindst cirkulære lande har en score på 2-3 pct., mens lande som Schweiz og Polen ligger på henholdsvis 6,9 og 10,2 pct.. På globalt plan er tallet 7,2 pct. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, skal vi blive bedre til at udnytte, genbruge og genanvende vores ressourcer bæredygtigt gennem cirkulære forretningsmodeller.

24,5 ton materialer pr. indbygger hvert år

I gennemsnit bruger danskerne 24,5 tons materialer om året. Det er et væsentligt højere forbrug end EU-gennemsnittet, som ligger på 17,8 tons pr. person og endnu længere fra det anslåede bæredygtige niveau på 8 tons pr. person. For at komme i mål med den cirkulære omstilling kræver det en gennemgribende indsats fra både forbrugere, virksomheder og politikere.

Vi skal udnytte virksomhedernes innovative løsninger

Der er heldigvis allerede mange virksomheder, der udvikler de nødvendige løsninger inden for alt lige fra genanvendelse af tekstiler, byggeaffald og plast til reparation af elektronik, genbrug af emballager og meget mere. Disse løsninger skal udbredes og opskaleres.

Der er brug for rammebetingelser, der understøtter virksomhedernes indsats og skaber de rette incitamenter til udvikle og udbrede cirkulære forretningsmodeller og reducere trækket på virgine ressourcer. Derfor peger DI på, at regeringen bør udvikle en national strategi for cirkulær økonomi.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold