12.11.18 Sundhed Nyheder

At blive førende indenfor life science kræver styrket samarbejde

Det kræver kompetent arbejdskraft og styrket samarbejde på tværs af sektorer, hvis Danmark skal blive den førende life science-nation, som regeringens mål er.

Danmark er førende life science nation og life science industrien er en dansk styrkeposition, som årligt eksporterer for mere end 110 mia. kroner. Life science industrien udvikler nye løsninger til sundhedsvæsenet i form af lægemidler, medicinsk udstyr og digitale løsninger. Til gavn for tusinder af mennesker og patienter i hele verden. Det er noget vi kan være stolte af.

Udviklingen taler sit tydeligere sprog: Dansk life science er vokset støt det seneste årti, og med 49.000 fuldtidsbeskæftigede og en eksport på 110 mia. kr. i 2017 er life science-industrien godt på vej til at blive Danmarks største eksporthverv.

Men hvis vi også i fremtiden skal kunne bryste os af at være frontløbere og generere et fortsat vækstgrundlag inden for life science, er det alfa og omega at vi har adgang til kompetent arbejdskraft. Vi skal med andre ord sikre os, at vi kan tiltrække og fastholde de kloge hoveder. For uden dem, risikerer vi at blive overhalet indenom inden vi når at blinke med øjnene. Det går nemlig rigtig stærkt i life science industrien.

Skal den positive udvikling fortsætte, kræver det, at vi alle sætter ind, og med styrket samarbejde sikrer os, at det også fremadrettet er attraktivt for studerende at vælge en karriere inden for dansk life science. Mie Rasbech, Chef for DI Life Science

Samarbejde på tværs af sektorer Det er helt centralt for fremtidens life science industri, at vi sikrer et stærkt samarbejde på tværs af sektorer. Det kræver en solid bro mellem uddannelsesinstitutionerne og industrien.

Udvikling og innovation skabes ofte i mødet mellem det offentlige og det private. Nye og innovative ideer opstår i samspillet mellem studerende og forskere på uddannelsesinstitutionerne. Men det er industrien, som har muligheden for at bringe ideerne til live – f.eks. i form af nye produkter og behandlingsmuligheder – og føre dem derud hvor de bringer nytte; hos patienterne.

Øget mobilitet Et andet perspektiv, som er vigtigt at holde for øje, er behovet for øget mobilitet mellem det offentlige sundhedsvæsen og industrien. I dag er det desværre sådan, at forskeres mobilitet mellem disse to sektorer er relativt lav. Det skal vi ændre.

Der er i dag en stærk kultur for, hvordan man som forsker i den offentlige sektor udvikler sin karriere og opnår anerkendelse. For eksempel har udgivelse af publikationer stor betydning for ansættelse og forfremmelse.

Hvis vi skal øget mobiliteten, er det derfor vigtigt, at vi sætter fokus på, at man bliver anerkendt for sine kvalifikationer på tværs af sektorer. For udveksling af kompetencer og ideer er helt centralt for udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger.

En attraktiv life science industri
Dansk life science tilbyder gode jobmuligheder med stærke forskningsmiljøer, gode internationale karrieremuligheder og mulighed for at gøre en forskel for tusinder af mennesker og patienter rundt om i hele verden. Disse muligheder skal være tydelige for de studerende allerede under studiet, så industrien i langt højere grad bliver et naturligt valg for flere.

Det kan eksempelvis ske ved en øget inddragelse af de studerende i såkaldte case competitions, ved øget erhvervssamarbejde allerede under studiet eller ved konferencer, hvor sundhedsindustrien og uddannelsesinstitutionerne bringes sammen.

En fremtid som førende life science nation
Regeringen har en ambition om at Danmark skal være førende life science nation i Europa. Jeg vil vove den påstand, at vi er godt på vej. Men skal den positive udvikling fortsætte, kræver det, at vi alle sætter ind og med styrket samarbejde sikrer os, at det også fremadrettet er attraktivt for studerende at vælge en karriere inden for danske life science.

Mie Rasbech
Skrevet af:

Mie Rasbech

Relateret indhold