06.02.19 Sundhed Nyheder

Udviklingen intensiveres - sundhedsindustrien bliver mere digital

Sundhedspolitisk chef i DI, Mie Rasbech, har besøgt Magistrenes A-kasse, hvor hun satte fokus på digitalisering og forventede kompetencer inden for sundhed og life science.

I sit oplæg pegede Mie Rasbech på, at der inden for de seneste par år har været et øget fokus på særligt data, digitalisering og nye teknologier. Udvliklingen inden for industrien går i retningen af en større sammenhæng mellem medicinsk udstyr, lægemiddeludvikling, kunstig intelligens og nye teknologier.

Digitaliseringen betyder samtidig, at der i sundhedsindustrien er kommet et større fokus på, hvordan vi på bedst mulig vis kan drage nytte af al den unikke sundhedsdata, som står til rådighed i Danmark. I den forbindelse stilles der større krav til kompetencer, når fremtidens sundhedsinsdustri skal indrettes.

Det er bl.a. dataanalytiske kompetencer, som efterspørges i takt med digitaliseringen. I sit oplæg pegede Mie Rasbech også på, at mange virksomheder efterspørger klinisk erfaring og generelle kompetencer inden for projektstyring og projekledelse.

På dagen stillede Mie Rasbech op til et interview, hvor hun kort fortalte om de kompetencer, der efterspørges i sundhedsindustrien. Du kan høre hele interviewet her.

Skrevet af:

Mie Espersen