11.07.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fem faser ved implementering af ’Lean Industri 4.0’

Lean er virksomhedens fundament for en optimal automatisering af produktionsprocesser, og integrationen af Lean og Industri 4.0 er den mest effektive måde at nå næste niveau af operationel excellence, siger Brian Bodal, fagleder for produktivitet i DI.

Lean er forudsætningen for Industri 4.0

Lean er virksomhedens fundament for en optimal automatisering af produktionsprocesser. Et godt forløb for ’Lean Industri 4.0’ indeholder følgende fem faser, som du kan læse mere om her:

 1. Få indsigt i potentialet og skab erfaringer
 2. Se indad ved at bruge business cases
 3. Udvikling gennem pilotprojekter
 4. Implementering i tæt samarbejde med medarbejdere
 5. Skalere de gode løsninger til hele virksomheden

1. Få indsigt i potentialet og skab erfaringer

Fundamentet for ’Lean Industri 4.0’, er som med alt andet, viden og erfaring. Hvis man ikke besidder kompetencerne internt, er det altid fornuftigt at få Leankompetencerne på plads med hjælp fra eksterne partnere. Når Leankompetencerne er på plads, skal virksomheden opnå indsigt og operationel erfaring, så de forstår potentialet i ’Lean Industri 4.0’ for netop deres virksomhed. Virksomheden skal opleve teknologien selv, så de kan se og forstå potentialet.

Det er vigtigt, at især top- og operationsledelse er involveret i forløbet, så tidligt som muligt. Virksomheden skal planlægge og organisere processen, så de afsætter tid og ressourcer, allerhelst med en ildsjæl, som tovholder på forløbet. En ildsjæl sikrer, at processen ikke går i stå, når der opstår forhindringer.

Et andet vigtigt område, som let forsvinder i teknologisk iver, er behovet for ledelse af forandringen. Virksomheden må ikke undervurdere den indflydelse, som medarbejdere har på forandringen, og derfor skal virksomheden prioritere forandringsledelse højt, helt fra starten.

2. Se indad ved at bruge business cases

Undersøg din virksomheds behov og udfordringer for at få indblik i, hvilken indflydelse disse har på forretningen. De klassiske udfordringer i virksomhederne omfatter typisk områder som kvalitet, leveringsevne, omkostninger og lav produktivitet. Det er hensigtsmæssigt at definere et pilotprojekt inden for et af disse områder.

Det er en god idé at udarbejde en mindre business case for at få et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at udvælge det bedste pilotprojekt. Nogle vil se på gevinsten, andre vil se på læringen, og en tredje vil vælge ud fra teknologien.

Business casen skal danne grundlag for udvælgelse af et pilotprojekt og kan indeholde følgende punkter:  

 • Problemformulering
 • Udgangspunktet
 • Problemanalyse
 • Mål
 • Interessenter
 • Omkostninger og investeringer
 • Handlingsplan

3. Udvikling gennem pilotprojekter

Forbered pilotprojektet ved at vælge relevante samarbejdspartnere med teknologisk viden, stabilisere og strømline processen, og organisere projektet i virksomheden med fokus på forandringsledelse.

Det er en god idé at lave en MVP (Minimum Viable Product). MVP er en løsning med akkurat nok egenskaber til at give svar på, hvorvidt en idé løser brugerens eller kundens problem. MVP’en udformes med færrest mulige ressourcer, men den skal give svar på de spørgsmål, man har til fremtidige løsninger.

Virksomheden tester MVP’en ved at teste den på brugerne. Her kan både kvalitativt og kvantitativt være et testparameter. Virksomheden skal afprøve MVP’en i alle mulige sammenhæng for at afprøve hypoteser i forhold til problemstillingen. Der skal opsamles konkrete og målbare data til at verificere hypoteserne.

De indsamlede data bliver vurderet, og hvis man ikke er tilfreds med resultaterne, laves ny MVP, og man tester og måler igen. Man fortsætter, indtil resultaterne opfylder hypoteserne. På baggrund af det vil der blive udarbejdet en kravspecifikation til at konstruere den første prototype af løsningen.

Undervejs i forløbet vil der løbende ske en læring hos medarbejderne, og den ny viden og erfaring skal virksomheden bruge til at udvikle nye og bedre løsninger til forbedring af produktivteten.

4. Implementering i tæt samarbejde med medarbejdere

Når der er udviklet en løsning, skal den implementeres i pilotområdet efter den handlingsplan, som indeholder aktiviteter med tilhørende tidsplan.

Implementeringen skal foregå i tæt samarbejde med medarbejderne i pilotområder, så deres bekymringer og forslag bliver en del af implementeringen, så man kommer samlet i mål.   

For at sikre om løsningen virker efter hensigten og løser problemet, skal der opsættes målepunkter, som både kan være kvantitative og kvalitative til løbende at vurdere performance. Der vil typisk blive foretaget mindre justeringer af løsningen, indtil den opfylder kravspecifikationen og de fastsatte mål.

Når løsningen har fungeret i en fastsat periode, vil projektet samle alle relevante medarbejdere og interessenter for at konkludere, om løsningen virker efter hensigten, eller om der skal foretages ændringer. Hvis løsningen ikke fungerer, kan det betyde, at man skal starte forfra i udviklingsfasen.

Men hvis løsningen fungerer tilfredsstillende, er pilotprojektet afsluttet, og skalering af løsningen til andre dele af virksomheden skal igangsættes.

5. Skalér de gode løsninger til hele virksomheden

Løsningen skal skaleres til hele virksomheden og levere hele potentialet i fuld skala. Fordelen ved at virksomheden på et tidligt tidspunkt har involveret medarbejderne og kommunikeret det ud i hele organisationen er, at pilotprojektet er kendt i hele virksomheden.

Udrulning i virksomheden skal ske i logiske sekvenser, som sikrer en effektiv integration af løsning i fuld skala. Virksomheden skal måle i hvert område, hvor løsningen implementeres for at sikre, at den opfylder de opstillede mål og forventninger. 

 

Fakta

Hvad er Lean?

Lean er at reducere spild og fjerne ikke værdiskabende aktiviteter i virksomhedens værdikæde. På den måde reduceres kompleksiteten og omkostningerne. Lean benytter forskellige værktøjer, som blandt andet er VSM, SMED, Visualisering, Kanban, Standardarbejde, Balancering og TPM. Alle medarbejdere i virksomheden bliver uddannet og trænet i Lean-filosofien, så hele virksomheden bliver en naturlig del af Lean-tankegangen.

Hvad er Industri 4.0?

Industri 4.0 er drevet af ni fundamentale teknologier: Additive Manufacturing (3D print), Avanceret Robotter, Augmented reality, Big data og analyse, Cloud Computing, Cyber security, Horizontal og vertikal system integration, Industrial internet og Simulation. De forskellige teknologier bidrager til at forbedre virksomhedens produktivitet. Sensorer, maskiner, robotter, IT-systemer er forbundet og kan interagere og analysere data til eksempelvis at forudsige fejl, selvkorrigere maskiner, træning af medarbejdere og levere realtime performancedata.

Hvad er ’Lean Industri 4.0’?

’Lean Industri 4.0’ betegner integrationen af Lean og Industri 4.0. Lean optimerer gennemløbstiden og skaber effektive, stabile og strømlinede processer og er en forudsætning for Industri 4.0, der er implementering af nye teknologier og automatisering af processerne. 

’Lean Industri 4.0’ er på agendaen til Lean konferencen 2019

Den 24. september 2019 holder DI sammen med effektivitet.dk årets store Lean konferencen, hvor du bl.a. kan møde Leanguru Niklas Modig. Du kan finde programmet og tilmelde dig her.

Brian Bodal
Skrevet af:

Brian Bodal