Billede af Alberthe Sander

05.12.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny analyse: Den største stigning i omsætning i fem år fra online salgskanaler

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at en øget andel af omsætningen nu kommer via online salgskanaler, der når nye højder og stiger med fem procent point, som er den største stigning i fem år. Der er også vækst at finde i andelen af virksomheder med online salgskanaler, der stiger med et procent point fra 36% i 2022 til 37% i 2023.

imagegdou8.png

Danmark er en handelsnation 

I tallene fra Danmarks Statistik udgør handelsvirksomheder hele 26% af de private erhvervsvirksomheder med mindst 10 ansatte. Industrien, den anden største branche, rummer 17% af virksomhederne.

Der er især i handelsvirksomhederne, som detail og engros, at onlinesalg er mest anvendt. 74% af detailvirksomhederne sælger online, hvoraf 64% sælger gennem webshop. 66% af engrosvirksomhederne sælger online, hvoraf 50% af engrosvirksomhederne sælger via webshop.

imagerjgx8o.pngNæsten hver tredje industrivirksomhed sælger online, denne branche er dog gået et procentpoint tilbage i 2023 i forhold til 2022.  

Den største vækst ses blandt virksomheder med 10-99 ansatte, og det er især i handelsbranchen og overnatnings- og restaurationsbranchen, at andelen med online salgskanaler stiger. 

Online omsætning når nye højder 

29% af de danske virksomheders omsætning kommer i 2023 fra online salgskanaler, som er enten webshop, app eller EDI.  

Engrosbranchen topper listen med 38% af omsætningen fra online salgskanaler, selvom dette er en mindre nedgang fra sidste år.  
 
Industribranchen oplever en stigning på ni procentpoint, mens detailbranchen ser en lille tilbagegang på to procentpoint og udgør nu 20% af omsætningen fra onlinesalg.

blobid0.png

imagecy0om.png

Danske virksomheder foretrækker webshoppen 

Webshoppen er klart den foretrukne online salgskanal for danske virksomheder, hvor 28% driver deres forretning. Dette tal stiger til imponerende 64% for detailvirksomheder. Dog ser vi en generel tilbagegang på to procentpoint i omsætningen fra webshops siden sidste år.

image2cg38.png

15% af de danske virksomheder anvender EDI som en salgskanal, dette er en lille tilbagegang fra 2022. EDI-salg er en integration, hvor to virksomheder har fået deres indkøbssystem og ordresystem til at udveksle informationer. Når kunden indtaster ordren i eget indkøbssystem, modtages det automatisk i leverandørens ordresystem. Det er kun en mulig kanal for B2B-salg, og motivationen for begge parter for at oprette en EDI-løsning er øget effektivitet gennem tidsbesparelse i forbindelse med ordreafgivelse og modtagelse.

EDI står for 22% af virksomhedernes online omsætning på tværs af brancher.

Til gengæld har online markedspladser, endnu ikke indtaget toppen af prioriteringslisten for danske virksomheder. Kun 7% har en tilstedeværelse på online markedspladser, hvilket dog er en lille stigning fra sidste år. Andelen er stadig beskeden, og det ser ud til, at virksomhederne foretrækker andre online salgskanaler, hvilket på det danske marked giver fin mening, men her skal danske virksomheder være opmærksomme på, at det ser anderledes ud på mange eksportmarkeder. 

Læs også: De ti største e-commerce markeder. 

Den digitale transformation er i bevægelse, men for nogle virksomheder er det svært 

Da Dansk Industri fik en ny og tværgående indsats for e-commerce i 2022, var det fordi, at e-commerce nu anses som værende forretningskritisk for langt de fleste virksomheder i forhold til at kunne bevare konkurrenceevne. Ønsket om at få andel i den del af salget, der rykker online, er for mange virksomheder, det, der starter den digitale transformation i den kundevendte del af forretningen. 

Virksomheder, der etablerer og vedligeholder en direkte kanal til kunderne, skaber muligheder for sig selv ikke kun før, men også efter købet. Ved at etablere en digital salgskanal, får mange af virksomhederne startet den digitale læringskurve, der driver hele organisationen i en mere digital retning, og de virksomheder er godt på vej til at sikre sig fremtidens vækst også. 

Over tid opstår der nye muligheder for skabe nye indtægtskilder fx. mod nye målgrupper som fx direkte til forbrugerne. Foruden at opbygge loyalitet, skaber det også nye indtægtsstrømme og direkte kunderelationer.

imagevfgge.png

Læs også: Dansk førsteplads i digital konkurrenceevne er tabt grundigt - DI (danskindustri.dk) 

Langsomt fremad – men fremad skal vi 

Alt i alt befinder dansk erhvervsliv sig, også i den kundevendte del af forretningen, i en digital transformation. Onlinesalg vinder indpas, og virksomheder navigerer gennem skiftende online kanaler. 

Det går langsomt fremad, men fremad det skal vi, så derfor lyder anbefalingen fra Dansk Industri, at huske også at digitalisere salget og få styrket konkurrenceevne den vej igennem.

Har du brug for hjælp, så er der hjælp at finde på DI e-commerce og kom med til webinaret forandringsledelse med e-commerce her 

Relateret indhold