Vi rådgiver dig

Cirkulære produkter og materialer

Ny EU-lovgivning om miljøkrav til produkter sætter rammerne for minimumskrav til produkter solgt i EU. Med kravene gøres produkterne mere cirkulære – de skal holde længere, kunne repareres, genbruges og genanvendes.

Ecodesignforordningen stiller minimumskrav til produkter og materialer på det europæiske marked, der har til formål at gøre produkter i EU mere cirkulære. Der er to typer af krav:

  • Produktkrav, f.eks. minimumskrav om holdbarhed, at produkter skal kunne repareres eller at produkterne skal indeholde genanvendt eller biobaseret materiale. Der er også krav til energi- og vandforbrug.
  • Informationskrav, f.eks. om hvor materialer kommer fra, om produktet eller komponenter er bæredygtighedscertificeret, hvordan man skiller et produkt ad for at reparere eller andre forhold vedrørende produktkravene (vandforbrug, energiforbrug, CO2-udledning mv.)

Forordningen udgør lovgrundlaget for EU-Kommissionen, der udsteder kravene i såkaldte delegerede retsakter, og kravene udstedes produktgruppe for produktgruppe.

Der forventes at komme krav til 4-6 produktkategorier årligt, og med undtagelse af medicin, fødevarer og biler kan alle produkter komme i betragtning, men man starter, hvor der er størst miljøgevinster at vinde ved at stille krav.

Batteriforordningen blev vedtaget før ecodesignforordningen, og den anses for at være en slags ’blueprint’ på kommende krav til produkter i EU-lovgivning. Forordningen stiller bl.a. krav om genanvendt materiale og håndtering af batterierne, når de bliver til affald, ligesom den stiller krav om, at alle batterier skal have et såkaldt ”pas” med forskellige miljøoplysninger i.

Herunder kan findes yderligere information om krav til de offentliggjorte produktkategorier. Listen opdateres løbende.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold