Vi rådgiver dig

Erhvervspraktik

Der er mange fordele ved at åbne dørene for erhvervspraktikanter. Med en erhvervspraktikaftale får I nemlig over flere dage mulighed for at give en elev et godt indblik i jeres arbejdsopgaver og processer.

En elev i erhvervspraktik kan få kendskab til en bredere vifte af funktioner og komme godt rundt i virksomheden og afdelingerne. Samtidig bliver den unge automatisk en del af jeres fællesskaber og oplever de hyggelige stunder i virksomheden.

I får mulighed for at promovere jeres virksomhed og branche. Og fortælle om de forskellige job- og udviklingsmuligheder og hvilke uddannelsesbaggrunde og kompetencer, der kræves hos jer.

En erhvervspraktik kan foregå over fem dage eller færre dage. Alle elever i 8. og 9. klasse har ret til at komme i erhvervspraktik i mindst en uge. For elever i 6. og 7. klasse er det en mulighed, men ikke en ret.

Læs evt. mere om erhvervspraktik på ministeriets hjemmeside: Erhvervspraktik i folkeskolen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Kom godt i gang

Trin 1

Gør jer synlige

For at komme i gang med at invitere erhvervspraktikanter indenfor, så søg efter ”erhvervspraktik” på jeres kommunes hjemmeside. Nogle kommuner har deres egne portaler, hvor I kan skrive jer på. Andre gange skal I ringe direkte til skolen. I kan også ringe til kommunen for at undersøge, hvordan I kan byde jer til.

Alternativt kan I på jeres hjemmeside vise, at I gerne vil have erhvervspraktikanter. Det gør det nemmere for skoleelever at opsøge jer.  Til hjemmesiden laver I en beskrivelse af, hvordan det er at være i erhvervspraktik hos jer, og hvad I som virksomhed arbejder med.

Det er jeres mulighed for at promovere jer selv. Beskrivelserne skal gerne være letforståelige og i øjenhøjde med jeres målgruppe.

Trin 2

Det er et match

Hvis der opstår et match mellem jer og en elev, så tag gerne kontakt til elev eller forældrene 1-2 uger inden opstart. Her kan I fortælle, at I glæder jer til at byde eleven velkommen. Samt oplyse om mødetider og -sted og andre praktiske oplysninger, som arbejdstøj, madpakke, frokostordning m.m.

Trin 3

Planlæg og forventningsafstem

Planlæg et praktikforløb, så I er velforberedte og giver et godt indtryk. Overvej, hvad eleven skal lave, hvem der har ansvaret, og hvad I gerne vil vise fra jeres hverdag.

I kan evt. forventningsafstemme med eleven inden praktikken begynder. Med udgangspunkt i elevens kompetencer og interesser kan I give eleven et program ved ugens start, der viser indholdet af praktikforløbet.

Præsentér gerne eleven for flere afdelinger med forskellige arbejdsopgaver. Alternativt arrangér at eleven følger forskellige medarbejdere, både til fordel for eleven og medarbejderne.

Husk også at orientere medarbejderne om elevens ankomst, så alle kan være imødekommende overfor den unge.

Trin 4

Evaluér med erhvervspraktikant

Som afslutning på erhvervspraktikken, er det en god idé sammen med eleven at evaluere forløbet. Sæt tid af til et afsluttende møde, hvor I for eksempel spørger: Har du været glad for det? Hvad har du mindst kunne lide? Og hvorfor? Snak om, hvorfor både de kedelige og sjove ting er vigtige for jobbet.

På den måde har I en god afslutning på praktikken og samarbejdet, og måske får I gode ideer til, hvordan I kan gøre det endnu bedre næste gang.  


Næsten 90 % af erhvervspraktikanterne rekrutteres til branchen

- erfaringer fra Idé-Pro i Skive.

Hvorfor har I valgt at have erhvervspraktikanter?

Når vi tager erhvervspraktikanter, så er det først og fremmest for at brande værktøjsmagerfaget og Idé-Pro. Og så er det for at sikre, at vi får lærlinge – dem har vi virkelig brug for.

Næsten 90 procent af vores erhvervspraktikanter har faktisk efterfølgende valgt værktøjsmageruddannelsen. Nogle af dem har gennemført uddannelsen hos os, mens andre har fået læreplads andre steder. Ideelt set vælger de jo os som læreplads, men det at vi har fået dem til at vælge værktøjsmageruddannelsen, dét er en sejr i sig selv. 

Hvordan er I kommet i gang med at have erhvervspraktikanter?

Vi bliver løbende kontaktet af interesserede elever, forældre eller en skole, der efterspørger en erhvervspraktikplads. Og vi siger altid ja, hvis der er skoleelever, der gerne vil i erhvervspraktik.

Vi har aldrig haft et struktureret samarbejde med en skole i forhold til det at have erhvervspraktikanter, det er bare blevet en helt almindelig proces i hverdagen. 

Hvordan foregår en erhvervspraktik hos jer?

Når vi har en erhvervspraktikant, låner vi en af vores lærlinge, der er midt i deres uddannelsesforløb og over 18 år til at bistå praktikanten i hele praktikken. Det er en win-win for vores lærlinge, som samtidig får træning i at fortælle det, de har lært på skolen og hos os, når de forklarer, hvordan vi arbejder.

I praktikken udfører erhvervspraktikanten en praktisk opgave sammen med lærlingen.

Når ugen er omme, tager vi en samtale med praktikanten, om hvad der har været godt og hvad der kan blive endnu bedre. Og hvis det er en elev med lidt krummer i, så gemmer vi oplysningerne, og hvis der rigtig mange krummer i, så kan vi altid bruge nogle folk, der kommer efter skole.

Hvad kræver det af jer?

Ugen inden vi får besøg af erhvervspraktikanten, bruger jeg og en lærling en time til at forberede og planlægge forløbet. De dage vi så har en erhvervspraktikant, bruger vores lærling én time inden praktikanten kommer, og så evaluerer jeg og lærlingen inden fyraften, når praktikanten er gået. Det gør vi for at eventuelt tilpasse forløbet til praktikantens interesse og niveau.

Derudover stiller vi jo en rutineret lærling til rådighed, der overværer arbejdet og er ved praktikantens side hele tiden. Vores lærlinge synes heldigvis også det er sjovt. Det giver dem noget, når de fortælle om deres arbejde, og hvordan vores processer skal udføres.

Vi stiller sikkerhedssko til rådighed, nogle elever tager selv et par med.

Har I nogle gode råd til andre virksomheder?

Når man har erhvervspraktikanter, så skal der være allokeret tid, overskud og ressourcer – hver gang – ellers giver det ingen mening.

Vi har gode erfaringer med ung-til-ung-dialog, hvor vores lærlinge bistår erhvervspraktikanten hele ugen. De unge lærlinge har langt nemmere ved at fange skoleeleverne.

Det at have erhvervspraktikanter har mange positive udfald. Ud over at næsten 90 % af vores erhvervspraktikanter efterfølgende har valgt værktøjsmageruddannelsen, så får vi også nyt input og nogle friske unge mennesker, der kommer og ”sparker lidt til os” og vores måder at gøre tingene på. Dét er også et plus.

Og nogle gange laver vi også to eller tre ugers forløb, som er muligt med elever, der er måske lidt udfordret og skoletrætte. Så kan vi få dem herud på en særaftale (red. læs mere under afsnittet ”Særligt tilrettelagt forløb”).


Henrik Møller, produktionsleder i Idé-Pro her sammen med tidligere erhvervspraktikant, der nu er arbejder i virksomheden.

Om Idé-Pro

  • Plast-, letmetal- og EPS/EPP-producent
  • Hovedkontor i Skive med afdelinger Glyngøre, Sverige og Indien
  • 276 ansatte 

Læs også: '90 procent af vores erhvervspraktikanter bliver lærlinge'

Hent hele inspirationskataloget

I DI Lærepladsfællesskabet har vi lavet et print-venligt inspirationskatalog, der giver jer et overblik over de forskellige skolevirksomhedssamarbejder.

Hent kataloget her
Mette Keinicke

Mette Keinicke

Konsulent

Relateret indhold