Virksomhedsoverdragelse

Få information om lovgivning og pligter ved en virksomhedsoverdragelse. Hvis I overdrager hele eller dele af en virksomhed, er I muligvis omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvis en virksomhed eller dele af virksomhedens aktiviteter bliver overdraget til en anden virksomhed, er der eventuelt tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Virksomhederne skal i så fald følge reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvis ejerskiftet sker ved overtagelse af aktier/anparter, finder loven ikke anvendelse.

Der er både regler for den virksomhed, der overfører aktiviteter (overdrageren), og den virksomhed, der overtager aktiviteterne (erhververen).

Derudover skal overdrageren og erhververen følge Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere.

Virksomheden er også omfattet af disse regler, selv om en overdragelse lovgivningsmæssigt ikke falder under virksomhedsoverdragelsesloven.

Pligter for overdrageren

Når overdragelsen lovmæssigt er en virksomhedsoverdragelse, har overdrageren en informations- og forhandlingspligt.

Det betyder, at der f.eks. er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere som minimum skal have.

Derudover skal Samarbejdsudvalget eller tilsvarende fora informeres og høres, når der er tale om større omstruktureringer på en virksomhed.

Pligter for erhververen

Erhververen skal overveje, om virksomheden vil indtræde i den eller de kollektive overenskomster, der gælder hos overdrager.en

Hvis dette ikke er tilfældet, skal erhververen frasige sig overenskomsten inden en bestemt frist.

Erhververen skal generelt sørge for, at de overdragne medarbejdere får en ny ansættelseskontrakt, evt. blot et tillæg, hvor ændringerne i ansættelsesforholdet fremgår.

Derudover har erhververen ligesom overdrageren en informations- og forhandlingsforpligtelse i forhold til sine eksisterende medarbejdere, der eventuelt bliver påvirket af overdragelsen.

Konsekvenser af virksomhedsoverdragelse

Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er blandt andet:

  • Medarbejdere, der overgår til erhververen, bevarer alle rettigheder og pligter, de har på tidspunktet for overdragelsen, herunder alle rettigheder, der fremgår af ansættelsesaftalerne og kollektive overenskomster.
  • Medarbejdere må ikke opsiges på grund af selve virksomhedsoverdragelsen.

Skabeloner

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Hent
For medlemmer

I dybden med virksomhedsoverdragelse

Få svar på, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven gælder, hvad definitionen på en overdragelse, en virksomhed og en virksomheds identitet er, hvilke forpligtelser hhv. sælger og køber har, hvilke oplysninger køber skal have, om køber skal frasige sig overenskomster – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.