DI Analyser Analyser

Vækstinitiativer gavner hele landet

Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren forbedrer industriens konkurrenceevne og løfter dermed industribeskæftigelsen. Gevinsten kommer især områderne uden for de største byer til gavn, da industrien er placeret over hele landet, især uden for de største byer.

Relateret