Analyser

Tre ud af fire virksomheder vil benytte mere hjemmearbejde

Nye resultater fra DI’s Virksomhedspanel viser, at tre ud af fire virksomheder vil benytte mere hjemmearbejde for at begrænse coronasmitte på arbejdspladsen. Øget hjemmearbejde er bredt funderet på tværs af brancher, men det er især servicevirksomheder, som vil gøre mere brug af hjemmearbejde. Her er det ni ud af ti virksomheder, der vil benytte mere hjemmearbejde.

Hjemmearbejde er et værktøj mange virksomheder har anvendt i perioder med coronarestriktioner, og tendensen vender nu tilbage. 74 procent af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet) i den seneste rundspørge til DI’s Virksomhedspanel vil anvende mere hjemmearbejde for at begrænse coronasmitte på arbejdspladsen. Af de virksomheder, som har mulighed for mere hjemmearbejde, er det 83 procent, der vil gøre mere brug af hjemmearbejde.

Anm.: "Ved ikke" - svar er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Størstedelen af de virksomheder, som vil anvende mere hjemmearbejde, vil gøre det, hvis coronasmitten stiger yderligere, eller hvis myndighederne anbefaler det. Svarene fra DI’s Virksomhedspanel er indsamlet før pressemødet 8. december, men på baggrund af anbefalingen om at gøre mere brug af hjemmearbejde, samt den seneste tids smitteudvikling vurderes det, at langt størstedelen af virksomhederne vil benytte mere hjemmearbejde inden udgangen af uge 49.

Øget hjemmearbejde er bredt funderet på tværs af brancher. Det er især virksomheder inden for service, hvor hjemmearbejdet vil stige. Her er det 87 pct. af virksomhederne, som vil benytte mere hjemmearbejdes. Stigningen skal ses i lyset af, at det netop er inden for service, hvor der er mange jobs, som er i målgruppen for at kunne arbejde mere hjemme. Omvendt er det især i bygge- og anlægsbranchen, hvor der ikke er ligeså mange virksomheder, som vil benytte mere hjemmearbejde

Anm: "Ved ikke" - svar er udeladt. Alle svarmuligheder, som starter med "Ja..." "se første figur for fulde svarkategorier) er inkluderet i de blå søjler.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 733 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 2.118 virksomheder er blevet adspurgt. Virksomhederne i undersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 85.000 lønmodtagere. Det svarer til cirka fire procent af den private beskæftigelse.
  • Svarene er indsamlet i perioden fra 1. december til 8. december 2021.

Relateret indhold