01.02.17 DI Energi Månedens medlem

Dansk Gasteknisk Center

I denne måde er Dansk Gasteknisk Center månedens medlem.

CEO Thea Larsen besvarer fem spørgsmål om, hvem DGC er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

Foto: Dansk Gasteknisk Center

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Dansk Gasteknisk Center?

Dansk Gasteknisk Center, eller DGC, er en højt specialiseret leverandør af rådgivning, måling, teknologivurdering og andre videnstunge services til alle, der arbejder med gas og energi. Vores medarbejdere er eksperter i gasanvendelse, i grøn gas samt i forhold vedrørende sikkerhed og miljø. 

Vi har mange års erfaring i at rådgive om gas, både når det gælder praktiske og teoretiske problemstillinger, og har et stor repertoire af tekniske måleydelser og analyser rettet mod energisektoren. Vi godkender gasforbrugende apparater, udsteder ecodesign-certifikater og dokumenterer emissioner, gassammensætning, virkningsgrader mv. Endelig arbejder vi med udvikling af teknologi til realisering af et grønt gassystem. 

DGC løser opgaver både for gassektoren og for danske virksomheder. Desuden er DGC videnformidler og sekretariat for en række af gassektorens tekniske samarbejder og repræsenterer sektoren i flere danske og europæiske råd og netværk. 

2) Hvad optager Dansk Gasteknisk Center netop nu?

Vi har fokus på at udvikle og demonstrere de teknologier, der skal gøre gasforsyningen grøn, og på aktiviteter, der forbereder gasnettet på at modtage de stadigt stigende mængder biometan og på sigt også syntetisk naturgas fra forgasningsgas og brint. CEO Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center

Det indebærer tekniske, miljømæssige og forretningsmæssige problemstillinger, der løses i tæt samarbejde med teknologivirksomheder, universiteter og gasselskaber.

Vi er også optaget af, hvordan et integreret grønt energisystem kan designes, så de enkelte energiarter anvendes mest hensigtsmæssigt, og hvor ikke mindst transport og industri tilgodeses i den samlede løsning. DGC deltager bl.a. med udvikling og afprøvning af hybridløsninger, gasvarmepumper og andet ”smart” udstyr.

Endelig er vi stærkt involveret i gassektoren på europæisk plan. DGC arbejder ikke alene med at levere viden til vore europæiske samarbejdspartnere om det danske system, der har EU's højeste andel af biogas på nettet, men også med at hjemtage specialviden fra udlandet, f.eks. på områder som metanlækage, kravstilling til gaskvaliteter og standardiseringsarbejde. 

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Den største mulighed for DGC er den igangværende omlægning til grøn energi. På gasområdet er produktion af biogas og opgradering til naturgaskvalitet et vækstområde, hvor Danmark, bl.a. grundet samspillet med landbrugssektoren, indtager en førerposition.

På lidt længere sigt vil integrationen af energisystemerne, på systemniveau såvel som ved forbrugeren, kræve andre løsninger og nye anvendelser af gas. f.eks. når gassystemet også skal være sæsonlager for elsystemet, og når den helt store udfordring med en fossiluafhængig transport skal løses.

I EU og resten af verden stiger interesseren for at reducere sektorens CO2-udledninger. Vi har det seneste år set nye konkrete initiativer i form af EU’s vinterpakke og Mission Innovation-aftalen fra COP21, som forventes at booste efterspørgslen efter udstyr, viden og services inden for hele clean-tech-sektoren.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Den faldende anvendelse af gas i Danmark er en udfordring. En stabil grøn energiforsyning er afhængig af et velfungerende gassystem, der kan bidrage til lagring, transport og industri – også på langt sigt. Uden gas og kraftvarme vil systemet blive væsentligt mindre fleksibelt, og der er energibehov, der vanskeligt kan dækkes af de andre energiarter.

Det er også en stor og generel udfordring med at videreudvikle og kommercialisere de løsninger, der skal gøre en grøn omstilling mulig. De i dag kendte teknologier skal ned i pris og op i performance, hvis vi som samfund skal have råd til omstillingen. Eksempler herpå, som ligger inden for DGC’s interessesfære, er fremstilling af grønt brændstof og konvertering af el via elektrolyse til gas, der kan lagres.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Via DI Energi har DGC et godt netværk med andre virksomheder og aktører i den danske energisektor og har her en god basis for at dele viden og erfaringer.

Endvidere er DI Energi tæt på det politiske system i Danmark og i EU, som har stor betydning for de rammer, vi arbejder under, og de kan formidle vigtig viden om lovgivning, direktiver og andre initiativer af betydning og varetage sektorens interesser i tilblivelsesprocessen.

Fakta om Dansk Gasteknisk Center

DGC udfører rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for energi og miljø med fokus på biogas, naturgas og anden gas.

Vores mission er at sætte viden i spil og deltage aktivt i udvikling af et grønt energisystem med høj forsyningssikkerhed. Vi arbejder for at styrke gassens samspil med andre energiformer, synliggøre gassystemets betydning for den danske energiforsyning og for at fremme sikkerhed, miljø og energieffektivitet.

DGC blev stiftet i 1988 af den danske gassektor og har i dag 34 medarbejdere, hvoraf de fleste er ingeniører, og omsætter for ca. 34 mio. kr. Vi har eget laboratorium og mobilt udstyr til avancerede måleopgaver, og vi holder til i Hørsholm og Aalborg.

Læs mere om DGC på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold