01.10.17 DI Energi Månedens medlem

Harald Karlsen Rådgivning

I denne måned er Harald Karlsen Rådgivning månedens medlem i DI Energi.

Ejer Harald Karlsen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Harald Karlsen Rådgivning  er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi er.

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Harald Karlsen Rådgivning?

Vi er en mindre uvildigt rådgivningsvirksomhed, som primært rådgiver virksomheder omkring energi- og miljøforhold herunder energisyn.

I de seneste år har vi lavet mere end 50 energisyn, hvor vi i gennemsnit har identificeret 15-20% energibesparelser med en simpel tilbagebetalingstid på 2-2½ år samt indført energiledelse eller udvidet miljøledelse hos en række virksomheder.

Hos en af vores store internationale kunder fandt vi en her og nu besparelse på DKK 300.000, og således var energisynet betalt tilbage på langt under 1 år! Ejer Harald Karsen

Vi har et grundlæggende værdisæt om at varetage kundens interesser og levere kvalitet i vores rådgivning.

2) Hvad optager Harald Karlsen Rådgivning netop nu?

Vi er i gang med en række spændende opgaver, herunder at indføre certificeret energiledelse i Coop’s butikker, som skal understøtte deres mål om 20% energibesparelser med udgangen af 2020.

Vi har stadig travlt med at gennemføre energisyn i en række virksomheder samt hjælpe kunderne med at implementere projekterne.

Herudover har vi netop afleveret en ejendomsstrategi til Tønder kommune, der fungerer som en målsætning og handlingsplan for, hvordan kommunen fremadrettet skal udvikle og håndtere dens bygningsmasse bredt set lige fra facility management og over til energi og miljø.

3) Hvad ser du som jeres største mulighed i de kommende år?

Selvom vi i Danmark har haft en systematisk tilgang til energibesparelser, ser vi stadig et stort og attraktivt potentiale for bl.a. energibesparelser i industrien, herunder især besparelsespotentialet ved at indføre energiledelse og medarbejderinvolvering.

Endvidere ser vi en større interesse for at overgå til alternative energiformer og mere miljøvenlige forretningsmodeler f.eks. cirkulær økonomi. Vi ser et fremtidigt behov for at få etableret en grøn forretningsmodel til fordel for miljø og samtidig forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og bundlinje.  

4) Hvad ser du som jeres største udfordring i de kommende år?

Vi vil gerne være med til at levere mere kvalitet ind i dansk energirådgivning.

P.t. er der et stort pres på energiselskabernes energisparetilskud, hvor det har vist sig, at der er fejl i mange af energiprojekterne.

Endvidere ser vi et stort pres på det obligatoriske energisyn for store virksomheder, hvor vi gentagne gange har oplevet, at kunderne har fået en dårlig rådgivning, og at energigennemgangen ikke har været tilstrækkelig. Hvorfor sælge kunden en stor forkromet Rolls-Royce, hvis det er en ganske almindelig VW, kunden efterspørger? 

Bliver der ikke strammet op på tilskudsordningen, vil den muligvis helt bortfalde, og energisynskravet kan lide samme skæbne som Energimærkning, hvor der løbende har været problemer med bl.a. ringe kvalitet og hermed brugbarhed mærkningsrapporterne. Der er brug for mere fokus på kundernes behov og kvalitet i rådgivningen.

Vi vil også gerne være med til at flytte opfattelsen omkring energiledelse. Vi er desværre kommet bagud på dette punkt i Danmark, og de teorier og værktøjer, der anvendes i mange industrivirksomheder og af mange rådgivere, er forældet. Bare tænk på, hvor mange som stadig bruger nøgletal såsom kWh pr. produceret enhed til at lave måling af energibesparelsen! De fleste ved, at nøgletallet stiger ved mindre produktion og omvendt falder, når produktionsvolumen stiger – og er således ikke specielt velegnet til at måle energibesparelsen. Der er heldigvis flere virksomheder, som nu får øje på, hvordan dette kan forbedres.

F.eks. er Coop ved at indføre en energistyring, som arbejder ud fra helt andre metoder, hvor energiperformance og –potentialet synliggøres på en helt anden og langt mere effektiv måde, hvor standby, grundlast og variabelt forbrug identificeres og synliggøres. 

5) Hvad er den vigtigste grund til, at I netop er blevet medlem af DI Energi?

Det afgørende for vores beslutning om medlemskab i DI Energi var at øge vores netværk eksempelvis igennem DI Energis Energinetværk. Netværk er ikke alene en rigtig god måde at få viden om markedet på, men faktisk også vores vigtigste måde at komme i kontakt med vores kunder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor.

Vi bruger ikke store summer på markedsføring og laver heller ikke telefoncanvas. Vi er således afhængig af, at vores kunder anbefaler os til andre. Derfor kan vi levere kvalitet til rimelige priser.

Fakta om Harald Karlsen Rådgivning

Holder til i GreenTech Centeret i Vejle.

4 ansatte.

Leverer rådgivning indenfor energi, miljø, bæredygtighed samt afgiftsrefusion i hele Danmark.

Arbejder både på det strategiske og operationelle plan for kunderne.

Omsatte for knap 3 mio. kr. i 2016.

Har gennemført ca. 10% af alle lovpligtige energisyn i Danmark og i gennemsnit identificeret 15-20% med en simpel tilbagebetalingstid på 2-2½ år, hvilket er betydeligt bedre end landsgennemsnittet ifølge Energistyrelsens stikprøveanalyse af 250 energisynsrapporter.

Læs mere om Harald Karlsen Rådgivning på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold