20.12.18 DI Fødevarer Nyheder

Lidt vej endnu for at nå genanvendelsesmål for plast

I 2025 er det EU’s mål, at halvdelen af alt plast skal genanvendes.

Ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsens emballagestatistik, blev der genanvendt lige over en tredjedel plast i Danmark i år 2016.  Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til år 2015, men der skal fortsat tages et stort skridt førend, at vi kan opfylde målsætningen.  

Sammenlignes der med andre affaldsfraktioner, så halter plast lidt bagefter. Figuren viser henholdsvis målsætningen for genanvendelse, jf. EU’s emballagedirektiv, samt genanvendelsesprocenten i 2016 for forskellige typer af affald herhjemme.

Danmark lever altså fint op til genanvendelseskravet for andre fraktioner ifølge statistikken, men der er lidt vej endnu for plast. Det er blandt andet i det lys, at man skal se initiativerne fra regeringens plasthandlingsplan og de initiativer, der verserer på EU-niveau. 

Relateret indhold