09.08.18 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareeksporten i juni er tilbage på 2016-niveau

Efter fremgang i føde- og drikkevareeksporten i maj bød juni på eksporttilbagegang. 2018 har indtil videre været præget af en forsigtig, men positiv eksportfremgang for føde- og drikkevarer, men har i juni ramt det laveste niveau siden foråret 2016.

Dansk eksport havde en svær start på 2018 med tilbagegang i samtlige af årets første fire måneder. Maj bød derimod på fremgang, og nu viser de nye tal fra Danmarks Statistik og analysetal fra DI Business, at vareeksporten også steg med 3,5 procent i juni.

Det ser dog mere tungt ud for den danske drikke- og fødevareindustri. Eksporten af drikke- og fødevarer er faldet med 5,6 procent fra maj til juni måned. Dette på trods af en forsigtig tendens til stigning i årets første fem måneder. Den danske drikke- og fødevareindustri eksporterede i juni måned for 9,8 milliarder kroner, hvilket er det laveste niveau siden maj 2016. Sammenlignet med juni 2017, hvor der er blevet eksporteret for 10,4 milliarder kroner, er eksporten af danske drikke- og fødevare faldet med 5,6 procent. Betragter man den samlede eksport af drikke- og fødevarer for 2018’s første seks måneder, er denne da også faldet med 2,7 procent sammenlignet med sidste års første halvår.

Eksporttallene for den danske drikke- og fødevareindustri for juni 2018 vækker bekymring. Der er dog håb forude med handelsåbninger i Kina og Japan, der er store markeder for de danske fødevarevirksomheder. Hos Danish Crown skalerer man således op for at møde den stigende asiatiske efterspørgsel, hvorfor virksomheden nu etablerer en ny produktion på slagteriet i Blans ved Sønderborg med 100 nye medarbejdere.

Kristina Thomsen
Skrevet af:

Kristina Thomsen

Relateret