04.04.19 DI Fødevarer Nyheder

Fødevarer på EU-paletten

Tirsdag den 2. april afholdt DI Fødevarer i samarbede med Landbrug & Fødevarer og Fødevareforbundet NNF konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor fokus var at sætte fødevaresektorens centrale politiske budskaber højt på dagsordenen hos en række danske kandidater til det kommende Europa-Parlaments valg den 26. maj.

DI Fødevarer fik på mødet blandt andet fortalt politikerne, at der i EU fortsat er fokus på at fremme samhandlen med tredjelande gennem internationale handelsaftaler, og at der i EU skal arbejdes for, at virksomhederne i højere grad kan fortælle om de gode egenskaber ved deres produkter i et sprog, der taler til forbrugere. Også ens håndhævelse af de fælles EU-regler var et budskab, som DI Fødevarer fik luftet for politikerne. 120 deltagere og mange gode oplægsholdere satte en god ramme for dagen i selskab med de danske kandidater til Parlamentet.

Se en video fra dagen nedenfor.

Se video

Relateret indhold