11.04.19 DI Fødevarer Nyheder

Dansk føde- og drikkevareeksport stiger

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det overordnet set går fremad for eksporten i den danske fødevarebranche. Samlet set har virksomhederne eksporteret føde- og drikkevarer for lige over 9 mia. kr. i februar 2019.

Det samlede salg for februar 2019 er på over 925 mio. kr., hvilket er 27 pct. højere end sidste år. Det er således en vækst på lige godt 185 mio. kr. mere end i samme periode sidste år. Det er særligt et stigende salg af kød, mejeriprodukter samt diverse næringsmidler, der driver denne udvikling. 

Det indre marked er Danmarks største aftager af fødevareprodukter og dækkede godt to tredjedele af omsætningen i februar måned. Positivt overraskende er det, at eksporten til Storbritannien, trods et usikkert Brexit, er steget for første gang i de seneste år.

Eksporten til verden uden for EU er en smule højere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Særligt et fald i kødsalget til USA betyder, at eksporten hertil er mindsket en anelse i år. Derimod betyder en stigning i salg af fisk, mejeriprodukter og diverse næringsmidler, at den samlede eksport til Kina er steget med knap 15 pct.

Relateret indhold