06.06.19 DI Fødevarer Nyheder

GUDP åben for nye ansøgninger

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har over de seneste otte år sat over 400 projekter i værk, hvis formål er at bidrage til den grønne omstilling. Fokus er på den dobbelte bundlinje, hvilket indebærer økonomisk og grøn bæredygtighed til fremme af den grønne omstilling. GUDP er netop nu åben for ansøgninger, hvor der er 98 mio. kr. i puljen til grønne udviklingsprojekter inden for fødevareerhvervene.

GUDP jager nytænkende grønne projekter, der fremmer grøn og bæredygtig udvikling i fødevaresektoren. I den forbindelse er der netop åbnet op for en ny ansøgningsrunde med 98 mio. kr. i puljen. Ansøgningsfristen er den 5. september 2019 klokken 12.00.

I forbindelse med ansøgningsrunden inviterer GUDP til to informationsmøder om mulighederne for at søge tilskud til projekter i henholdsvis København den 12. juni 2019 og Aarhus den 13. juni 2019.

GUDP er Miljø- og Fødevareministeriets udviklingsprogram og støtter projekter fra hele fødevareklyngen – lige fra produktionen i jordbrug og fiskeri til teknologiudvikling og forarbejdningsvirksomheder. Det er en relevant tilskudsordning at orientere sig mod som fødevarevirksomhed. Et pejlemærke i strategien for GUDP er at støtte projekter, der bidrager med løsninger, som skaber samarbejde på tværs af brancher, virksomheder og videninstitutioner, og som samtidig bevæger fødevareproduktionen i en mere bæredygtig retning.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og møderne her.

Relateret indhold