Nok går det nogenlunde fremad på hjemmemarkedet, men for fødevareeksporten ser det knap så lyst ud. Fødevareeksporten er gået tilbage siden september 2020 og er faldet 19 pct. sammenlignet med januar 2020.

Kilde: Dansk Statistik / DI beregninger
06.05.21 DI Fødevarer Nyheder

Analyse: Gode udsigter på hjemmemarkedet - men eksporten halter

Selvom eksporten er faldet under pandemien, går det godt på hjemmefronten. Dette underbygges af de seneste tal for forbrugertilliden for april 2021, der er på det højeste niveau siden marts 2020.

Selvom eksporten er faldet under pandemien, går det godt på hjemmefronten - det illustrerer Coop ved deres netop offentliggjorte rekordregnskab for 2020. Dette underbygges af de seneste tal for forbrugertilliden for april 2021, der er på det højeste niveau siden marts 2020. Samtidig er detailsalget steget med knap 20 pct. alene fra februar til marts 2021. Det lover godt for resten af året.

Fødevareeksporten er faldet under pandemien, men det går bedre på hjemmefronten for fødevarebranchen. Dette underbygges af nye tal fra Danmarks Statistik. Forbrugertilliden i april 2021 er på det højeste niveau siden marts 2020. Samtidig har detailsalget på fødevareområdet bevæget sig i den rigtige retning. Ved starten af COVID-19-krisen herhjemme befandt fødevaresalget i detailhandlen sig i indeks 102 (2015=indeks 100), og det er aktuelt steget til over 106, viser de nye tal.   

imagertxp.png

Kilde: Danmarks Statistik samt DI-beregninger

Nedlukningerne i medfør af COVID-19-krisen har gjort, at danskerne har købt mere ind i supermarkederne i stedet for at spise ude. Det har været med til at holde hånden under fødevarebranchen for den del af branchen, der orienterer sig mod detailhandlen på herhjemme.  Den modsatte historie gør sig dog gældende for de dele af branchen, der har orienteret sig imod foodservicesegmentet. De har været ramt at nedlukningen af barer, restauranter m.v. Men der er lys i for enden af tunnelen.

”Vi må forvente, at der sker en større orientering mod at spise ude med den nye genåbningsplan, og at detailsalget af fødevarer nok må forventes at gå lidt tilbage i den kommende tid på den baggrund. Det åbne spørgsmål er så, om denne tendens vil bide sig fast. Det må vi se i de kommende måneder”, siger branchedirektør Leif Nielsen.

Fødevareeksporten er vigende 

Nok går det nogenlunde fremad på hjemmemarkedet, men for fødevareeksporten ser det knap så lyst ud. Fødevareeksporten er gået tilbage siden september 2020 og er faldet 19 pct. sammenlignet med januar 2020 – lige før pandemien ramte Danmark og den globale økonomi generelt. Sammenligner man de to første måneder af 2021 med de tilsvarende måneder i 2020 er fødevareeksporten faldet med ca. 14 procent. Både Brexit og de økonomiske følger af pandemien globalt er forklarende faktorer bag dette. 

image318jx.png

Kilde: Danmarks Statistik samt DI-beregninger

Senest viser en ny prognose fra IMF (International Monetary Fund) også, at verdensøkonomien vil vokse med seks procent alene i 2021. Dermed kan vi forvente en fremgang for dansk vareeksport generelt, herunder også føde- og drikkevareeksporten.

Jonas Serzan Winsløw Bas
Peter Bernt Jensen
Skrevet af:

Jonas Serzan Winsløw Bas Peter Bernt Jensen

Relateret indhold