23.09.21 DI Fødevarer Nyheder

Nye tal bekræfter: Generation klimavenlig findes også på fødevareområdet

Særligt de unge efterspørger  klimavenlige fødevarer. Det viser en ny forbrugerundersøgelse. Det er desuden særligt i hovedstadsområdet, at klimavenlighed har særlig betydning for forbrugerne.

De unge ligger forrest inden for klimavenlige fødevareindkøb.

En forbrugerundersøgelse foretaget af YouGov for DI Fødevarer i september 2021 viser, at kvalitet, smag og pris fortsat er de vigtigste faktorer, når der skal handles ind. Det dykkede vi mere ned i i sidste udgivelse af FOKUS: Ny undersøgelse af indkøbsvaner: Kvalitet og smag er stadig kongerne

Her noterede vi os også, at parameteren klimavenlighed ikke var så fremtrædende, som man måske kunne have forestillet sig, i undersøgelsen. Det er imidlertid den parameter, som har udvist størst fremgang i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra oktober 2020.   

Kigger man ind i hvilke aldersgrupper, der lægger mest vægt på klimavenlighed, så er det værd at bemærke, at det er de yngre forbrugere, der er de mest idealistiske, hvad dette angår. 26 pct. af de 18-29-årige har lagt særligt vægt på denne parameter, når de skal købe ind. På figuren nedenfor fremgår det helt tydeligt, at der sker en reduktion i betydningen af klimavenlighed, når vi når frem til de midaldrende og lidt ældre forbrugere. 

Kilde: YouGov for DI Fødevarer, september 2021 (n=1045)

”Det kan overraske, at klimavenlighed ikke prioriteres højere af forbrugerne på tværs af aldersgrupper, end tilfældet er i undersøgelsen. Særligt når man tænker på, hvor meget klimaet igen er begyndt at fylde i den offentlige debat, herunder også de mange diskussioner om fødevarernes klimaaftryk. Man vil nok have forventet, at det ville have en større vægt hos flere aldersgrupper end de helt unge forbrugere”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

”Det kan muligvis hænge sammen med, at mange forbrugere også tillægger andre parametre, f.eks. økologi eller dét, at fødevaren er lokalt produceret, som værende klimavenlighed”, uddyber han.   

Klimavenligt forbrug er hovedsageligt - men ikke udelukkende - et københavnerfænomen

Det fremføres undertiden, at klimavenlighed er et københavnerfænomen. Den klimavenlige forbruger findes dog ikke kun i Hovedstadsområdet, men er også repræsenteret i andre dele af landet. Faktisk er forskellen mellem Nordjylland og Hovedstaden så lille, at der ikke engang er en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper.

Forskellen mellem grupperne hænger blandt andet sammen med forskelle i befolkningssammensætningen i de fem regioner, hvor særligt hovedstadsområdet har en lavere gennemsnitsalder og en yngre befolkning, og som nævnt ovenfor er det særligt de yngre forbrugere, der lægger vægt på klimavenlighed i fødevareforbrugsvalget.    

Kilde: YouGov for DI Fødevarer, september 2021 (n=1045) og Statistikbanken (”GALDER”).

Det fremgår af ovenstående graf, at der er en ”omvendt sammenhæng” mellem alder, og hvor tungt klimavenlighed bliver vægtet. Som følge af denne relation mellem gennemsnitsalder og klimavenlighed tegner der sig altså et billede af, at jo yngre befolkningen i en region er, des vigtigere er klimavenlighed i fødevarevalget.

 

Relateret indhold