Lundbeck har stor interesse i at tage ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft i Danmark. I det spiller elever en afgørende rolle, forklarer Bodil Klink Larsen, der har HR-ansvar på området.

Foto: Christian Liliendahl
20.04.18 DIB Nyheder

Forbedret uddannelse baner vej for flere Lundbeck-elever

DI og 3F har i fællesskab udviklet erhvervsuddannelsen ”procesoperatør med pharma-speciale”. Lundbeck har gode erfaringer med eleverne og har nu sult på at få endnu flere.

Det er fantastisk og berigende at have lærlinge og elever i en virksomhed, men for nogle brancher udgør de øgede krav om at ansætte endnu flere elever også en udfordring. Blandt andet inden for en så specialiseret branche som lægemiddelindustrien.

Det ændrer dog ikke ved, at lægemiddelindustrien gerne vil have fat i flere elever – unge som voksne. Efter det er lykkedes Dansk Industri (DI) og 3F at få etableret den opgraderede uddannelse ”Procesoperatør med pharma-speciale”, er sulten på elever blot blevet større, lyder det fra Bodil Klink Larsen, der er HR Director for Supply Operations & Engineering i Lundbeck.

– Helt generelt bakker Lundbeck op om den her agenda. Vi har både interesse i og ansvar for at sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft i Danmark, og det er en retning, som den øverste ledelse i Lundbeck også bakker op om. Et af værktøjerne hedder elever, siger hun og tilføjer:

– I 2017 er vi samlet set gået fra seks til 20 elever og lærlinge, hvoraf et par stykker er procesoperatører. På nogle områder prøver vi os lidt frem i forhold til at finde det rigtige antal – altså det antal, man kan kapere i det enkelte område.

Der er kommet stort fokus på elever og lærlinge efter regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 indgik en trepartsaftale, som med ordningen Praktikplads-AUB skal øge antallet af uddannelsespladser. Det sker blandt andet ved at indføre et minimumstal for virksomhedernes uddannelsesindsats.

Læs også: Stillingsopslag vælter ind på praktikpladsen.dk

Forbedret uddannelse

På Lundbeck er der i dag flere forskellige slags elever. Procesoperatørerne er blot én specifik type, men uddannelsen havde mangler. Derfor er den nye procesoperatør med speciale i pharma-uddannelse blevet ti uger længere, og de ekstra uger skal eleverne tilbringe på skolebænken.

Det er i Bodil Klink Larsens optik gode nyheder. For selv om uddannelsen var god, så havde den mangler. Årsagen skal findes i lægemiddelindustriens specielle krav.

– I bund og grund handler det om pharma-industriens særlige behov. Det handler om for eksempel sikkerhedskrav og sporbarhedskrav – altså grundlæggende oplæring i det, vi i industrien kalder GMP – Good Manufacturing Practice. Det bliver eleverne nu undervist i på skolen, siger hun.

Læs også: Nu får virksomheder besked: Hvad er jeres mål for uddannelse af lærlinge og elever

De kommer friske fra skolen med den nyeste viden, så de kan ofte inspirere deres kolleger. Det giver også en diversitet i arbejdsstyrken. Bodil Klink Larsen, HR Director for Supply Operations & Engineering, Lundbeck

Eleverne er et velkomment indspark på arbejdspladsen. Specielt på en virksomhed som Lundbeck. Umiddelbart kunne man tro, at lægemiddelindustrien næsten kun har biokemikere, farmaceuter og medicinerer på lønningslisten, men sådan ser virkeligheden ikke ud, forklarer Bodil Klink Larsen. I hvert fald ikke for de medicinalvirksomheder, der også har produktion.

– Når man har hele værdikæden repræsenteret, som vi har, med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg, er der mange områder, hvor det kan være rigtig relevant at have elever og lærlinge, siger hun og tilføjer:

– Der er mange fordele ved det. De kommer friske fra skolen med den nyeste viden, så de kan ofte inspirere deres kolleger. Det giver også en diversitet i arbejdsstyrken. Og så er det en måde at tiltrække dygtige medarbejdere på – og i processen være med til at forme dem og få de gode vaner startet tidligt.

Læs også: Vi er blot 4 ud af 35, der har fået en praktikplads

Elever stort aktiv hos Lundbeck

Lundbeck har produktion to steder i Danmark – i Valby og ved Lumsås ved Nykøbing Sjælland. Som det er nu, så har medicinalvirksomheden kun procesoperatører i det vestsjællandske, hvor de er med til at producere de aktive ingredienser i Lundbecks produkter. Der er tale om elevstillinger, der i høj grad handler om at overvåge maskiner og processer.

Bodil Klink Larsen mener, at virksomhedens elever er et stort aktiv, og hun er glad for at opleve, at industriens parter oplever samarbejdsvilje fra det offentlige og uddannelsesinstitutionerne.

– Dialogen er ekstrem vigtig. Det hele er jo i bund og grund med til at sikre, at vi fortsat kan være på forkant i Danmark med at have de kompetencer, der er nødvendige for at holde arbejdspladserne herhjemme. Det er vigtigt, at udviklingen i industrien bliver afspejlet i de uddannelsestilbud, som bliver stillet til rådighed, siger hun.

Læs også: Lærlingemangel: Der er ingen tid at spilde

I virksomhedernes interesse

Den opfattelse deler erhvervsuddannelseschef i DI, Lone Folmer Berthelsen.

– Det er afgørende, at undervisningen på uddannelsesinstitutionerne løbende svarer til den virkelighed, som er i virksomhederne, og vi er i industrien yderst afhængige af, at vi har dygtige faglærte, som, udover det teoretiske, også kan arbejde praktisk med tingene, siger hun.

Hun peger samtidig på, at eftersom to tredjedele af den samlede uddannelsestid typisk udgøres af virksomhedspraktik, er det afgørende, at virksomhederne opretter praktikpladser og ansætter lærlinge og elever.

– Netop uddannelse af nye faglærte er virksomhederne selv en del af løsningen på. For det er dem, der skal oprette praktikpladserne og tage lærlinge og elever i lære. Lærlinge og elevers oplæring i virksomhederne er det, der gør, at de nyudlærte faglærte kan gå direkte i job om mandagen, når de har fået deres svendebrev om fredagen, siger Lone Folmer Berthelsen og tilføjer:

– Derfor er det udelukkende i virksomhedernes egen interesse, at de ansætter alle de lærlinge og elever, som de overhovedet kan.

Læs også: Debat: Tag lærlinge for din egen – og vores alles – skyld

Fakta

Opgraderet uddannelse

Procesoperatør-uddannelsen er grundlæggende en bred uddannelse, som kvalificerer eleven til job i mange forskellige industri- og fremstillingsvirksomheder. Det inden for f.eks. medicin, fødevarer og hygiejneprodukter. Det er erhvervsskolerne, der udbyder uddannelsen.

Lægemiddelindustrien har specielle videnskrav til deres elever og lærlinge. Derfor har de sammen med DI, 3F og uddannelsesinstitutionerne sørget for, at uddannelsen er blevet opgraderet. Den opgraderede uddannelse hedder Procesoperatør med pharma-speciale.

Uddannelsen varer knap fem år og består af et grundforløb samt et hovedforløb, der veksler mellem længere praktikperioder og skoleforløb. Procesoperatør med pharma-speciale-uddannelsen er ti uger længere end den normale procesoperatør-uddannelse. Her lærer eleverne nogle af de elementer, der er unikke for lægemiddelindustrien. 

Kilder: Undervisningsministeriet & Next

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold