Ifølge DI's viceadm. direktør Kim Graugaard bør alle virksomheder vurdere, om de har mulighed for at uddanne medarbejdere, og hvis ikke – så være med på at betale andre for det i form af højere AUB-bidrag.

09.04.18 DIB Nyheder

Lærlingemangel: Der er ingen tid at spilde

Nye midler tages i år i brug for at skaffe faglært arbejdskraft nok. Med ordningen Praktikplads-AUB falder dommen i april over virksomhederne: Tager de elever nok?

Vi skal simpelthen have uddannet nogle flere til at erstatte dem, vi siger farvel til. Og det kan vi ikke snakke os til. Vi må bruge andre virkemidler og incitamenter, der sikrer, at vi får flere lærlinge.

Sådan kridter viceadm. direktør i Dansk Industri, Kim Graugaard, banen op i det årelange arbejde med at få flere til at tage en faglig uddannelse. Et arbejde, der i april fører til, at virksomheder får deres eget måltal for, hvad de som minimum bør uddanne, hvis de skal fritages for at betale bidrag til Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 

– Det har i lang tid været en udfordring at skaffe både lærepladser og lærlinge, og det har ikke flyttet sig af sig selv. Derfor forhandlede vi, ved trepartsforhandlingerne i 2016, Praktikplads-AUB på plads, som er trådt i kraft 1. januar 2018, forklarer Kim Graugaard.

Læs også: Rekordtal: Flere unge vælger erhvervsuddannelser

Pisk og gulerod

Ordningen er en kombination af pisk og gulerod, hvor virksomheder – der ikke lever op til en given branches måltal – skal betale ekstra til finansieringen af praktikcentrene, mens øvrige virksomheders bidrag sættes ned. Det samlede bidrag fra virksomhederne vil være uændret. Samtidig indføres en bonus på op til 50.000 kr. for et lærepladsforløb til virksomheder, som opretter ekstra lærepladser.

– Praktikplads-AUB skal i perioden frem til 2025 skabe 8.00010.000 uddannelsesaftaler. Alene i år skal de første 2.100 aftaler på plads. Derfor er der ingen tid at spilde, lyder det fra Kim Graugaard.

Mangel på faglært arbejdskraft har udviklet sig til virksomhedernes primære udfordring i en tid med vækst i økonomi og markedsmuligheder.

Læs også: Brug praktikpladsen.dk – find en lærling og slip billigere i AUB

Lærlinge er en kernemedarbejdergruppe, og hvis den tørrer ud, er der også aktivitet, som tørrer ud. Kim Graugaard, Arbejdsmarked & Personalejura, viceadm. direktør

– Lærlinge er en kernemedarbejdergruppe, og hvis den tørrer ud, er der også aktivitet, som tørrer ud. Det kan betyde, at virksomheden må begrænse deres produktion eller flytte noget af den ud af landet, forudser Kim Graugaard.

Manglen på faglærte er størst inden for blandt andet produktion, teknik og it. Og det kan ikke dækkes ind ved udenlandske medarbejdere, da efterspørgslen er stor i mange lande. 

– Aldersgennemsnittet hos de faglærte er pænt høj, og vi får ikke unge nok ind til at afløse de ældre, som jo gradvist går på pension eller efterløn. Hvert år går der flere faglærte fra, end der kommer til, forklarer Kim Graugaard.

Læs også: Flyselskaber opfordrer: Tag flere lærlinge

Kim Graugaard, viceadm. direktør i DI, fortæller om "praktikpladsAUB" med udgangspunkt i to kritikpunkter.

Video: Karen Witt Olsen/Marie Victoria Nedergaard

Ordning kritiseret af flere

Praktikplads-AUB har mødt kritik fra flere sider. Mindre virksomheder, som måske allerede har én lærling for hver fem faglærte medarbejder, ligger langt bedre end måltallene for den nye AUB-ordning. Men de får ikke den særlige bonus, hvilket der dog er en grund til.

– Jeg kan godt forstå, hvis nogle mener, at det ikke er retfærdigt. Men vi har kun haft begrænsede midler til bonusordningen. Hvis man bruger den pose penge til at belønne ting fra fortiden, kommer der ingen ekstra pladser ud af det i fremtiden, forklarer Kim Graugaard.

Disse virksomheder slipper dog billigere, idet de får nedsat deres bidrag til erhvervsskolernes skolepraktik.

Andre virksomheder tager ikke lærlinge, fordi de eksempelvis har store sæsonudsving eller er i vikarbranchen. Kim Graugaard medgiver, at det kan være vanskeligt for visse brancher og virksomheder.

– Faglært arbejdskraft kommer ikke af sig selv. Når erhvervslivet har brug for faglærte, er det også nødvendigt, at de uddannes. Derfor må alle vurdere, om de har mulighed for at uddanne medarbejdere, og hvis ikke – så være med på at betale andre for det i form af højere AUB-bidrag, siger han.

Læs også: Debat: Tag lærlinge for din egen – og vores alles – skyld

Opstramninger kan komme

Baner Praktikplads-AUB ikke vej for ekstra 2.100 lærepladser i 2018, kan kravene blive strammet op relativt hurtigt.

– De gode konjunkturer gør det normalt lettere at tage flere elever ind, så derfor forventer jeg en positiv udvikling i år. Det kræver naturligvis også nogle unge – eller voksne, som vil have de lærepladser, som virksomhederne slår op, siger Kim Graugaard.

Han opfordrer virksomhederne til at slå alle praktikpladser op på websitet praktikpladsen.dk. Står pladserne i øvrigt ubesatte i tre måneder, kan virksomhederne få reduceret deres AUB-bidrag.

Læs også: Brev i indbakken: Alle virksomheder får nu mål for lærlinge og elever

Fakta

Praktikplads-AUB

Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der omfordeler bidraget fra virksomheder til uddannelse af lærlinge og elever er trådt i kraft januar 2018. 

Hver virksomheds bidrag bestemmes af et måltal. Har de færre lærlingetimer end måltallet stiger bidraget og omvendt. Ekstra bonusordninger kan træde i kraft. 

I år skal ordningen skabe ekstra 2.100 uddannelsespladser. I 2025 skal der årligt skabes 8.000 – 10.000 pladser. 


Kontakt chefkonsulent Birgitte Winge, Dansk Industri, på 33773893 eller biw@di.dk hvis du har spørgsmål til Praktikplads-AUB. 

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold