Fremover bliver det forhåbenlig enklere for virksomheder at finde de erhvervsfremmetiltag, som gavner dem. DI håber på en bred politisk aftale.

06.04.18 DIB Nyheder

Junglen af erhvervsfremmeordninger skal tæmmes

Nye anbefalinger fra regeringens Forenklingsudvalg giver ifølge DI et godt afsæt for et nyt, enklere og bedre erhvervsfremmesystem. Det bør bakkes op af folketingets partier, mener DI.

Mange virksomheder har oplevet at fare vild i det uoverskuelige erhvervsfremmesystem. Men helt nye anbefalinger fra det såkaldte Forenklingsudvalg, giver et godt afsæt for et nyt, enklere og bedre system.

- Det er for svært at finde rundt i dansk erhvervsfremme. Både for iværksættere og etablerede virksomheder ligner det en jungle, og vi mangler én fælles indgang, hvor man kan blive guidet til den rette hjælp. Systemet er ikke tilrettet erhvervslivets behov, og der bør ske en grundig oprydning, så de mange penge, der bruges på systemet, kommer virksomhederne til gavn, siger Vibeke Svendsen, som er adm. direktør i Envotherm A/S , der arbejder med rensning af spildevand, og formand for DI’s udvalg for små og mellemstore virksomheder.

Hun har selv mærket problemerne – både på egen krop som virksomhedsleder og i sin daglige kontakt med andre virksomheder, som også har haft udfordringer med at finde vej gennem den vidtstrakte jungle af lokale, regionale og nationale indsatser.

Læs også: Budskab til SMV’erne: Brug DI

Vi hæfter os også ved, at anbefalingerne lægger op til, at virksomhederne i højere grad skal inddrages i både de styrende organer og opgaveløsningen. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Stærke anbefalinger til nyt system

Problemerne med det nuværende erhvervsfremmesystem har været kendt i flere år og blev i 2016 grundigt dokumenteret i rapporten Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen. På baggrund af rapporten nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen Forenklingsudvalget, hvor virksomhedsledere og eksperter i fællesskab fik til opgave at komme med forslag til et nyt og bedre system.

- Forenklingsrådet har gjort et godt stykke arbejde, og de anbefalinger, som i dag er blevet offentliggjort, giver et rigtig godt afsæt for et nyt og bedre system. I Dansk Industri (DI) bakker vi fuldt op om et forenklet system med en klar arbejdsdeling og bedre koordinering, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

Han tilføjer at både kommuner og regioner også fremover har en vigtig rolle at spille for at sikre et godt erhvervsklima. 

Læs også: Virksomheder: Her er vores regionale udfordringer

Nu er det tid til politisk handling

Nu, hvor Forenklingsudvalgets anbefalinger er offentliggjort, er det op til politikerne at sørge for, at der kommer handling bag ordene.

- Der er nu gjort et rigtig godt forarbejde – både med at dokumentere problemerne og finde nogle løsninger som kan øge kvaliteten og relevansen af tilbuddene. Derfor opfordrer vi alle partierne til at bakke op om anbefalingerne, så vi hurtigst muligt kan få etableret et nyt og enklere system og igen få skabt ro om området til gavn for både virksomhederne og aktørerne i systemet, understreger Kent Damsgaard, som håber på en bred politisk aftale.

Læs også: Små virksomheder er mest optimistiske

FAKTA

 Fem vigtige elementer i anbefalingene: 

1. Der bliver tale om én samlet strategi, som skal udmøntes i hele landet.

2. Virksomhederne vil i højere grad blive inddraget i både styring og opgaveløsning

3. En fælles, digital indgang skal sikre et let tilgængeligt og overskueligt system

4. Der skal ske en oprydning og styrkelse af området for kapital og finansiering.

5. Brugerbetaling på specialiserede områder skal sikre at tilbuddene bruges rigtigt.

 

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret