Lars Aagaard (tv), adm. direktør i Dansk Energi og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI opfordrer Folketinget til at forhandle en klimalov med klare mål på plads.

Fotokollage: Aman Reehal
02.10.19 DIB Nyheder

Erhvervslivets Klimaalliance har et juleønske: En klimalov med klare mål

Danmark skal have en klar og velfungerende klimalov, som kan blive en rettesnor for politikere, mener Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI, på vegne af Erhvervslivets Klimaalliance.

Teksten er også bragt som kronik i Børsen

Inden juleaften skal Folketinget have forhandlet en ny klimalov på plads. Den skal være grundlaget for den enorme omstilling, som det danske samfund skal i gennem. Om ti år skal vi have reduceret udledningen af CO2 med 70 procent i forhold til 1990. Om 30 år skal vi være et netto nul-emissionssamfund.

Tænk lige over ordet ”nul-emission”. I bygninger, biler, boliger, landbrug og kraftværker skal vi have fundet løsninger, som stort set ikke udleder CO2. Det bliver udfordrende, men netop derfor skal vi i gang med arbejdet nu.

Hvis vi ikke skal tabe tid, er det afgørende, at vi gør det rigtigt fra begyndelsen. Og derfor er det som første skridt nødvendigt, at vi får en klar og velfungerende klimalov, som kan blive en rettesnor for politikere, erhvervsliv og borgere i Danmark.

Læs også: Dansk Energi og DI stifter Erhvervslivets Klimaalliance

Vi skal først og fremmest finde reduktionerne af CO2 i Danmark. Men det er samtidig vigtigt, at vi er åbne for, at løsninger kan findes i et samspil med vores omverden. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Flere anbefalinger til loven

Erhvervslivets Klimaalliance, som vi dannede for et par uger siden, har en række anbefalinger, som vi håber, at politikerne vil lytte til, når de forhandler om klimaloven.

Med klimaloven skal vi sætte mål for reduktionen af drivhusgasser frem mod 2030 – på vej mod klimaneutralitet senest i 2050. Klimaloven skal gøre det muligt for os alle løbende at følge op på indsatsen. Hvis det grønne regnskab viser røde tal, skal regeringen vurdere behovet for nye initiativer.

Klimaloven skal give erhvervslivet klare vilkår og investeringssikkerhed. Men vi skal også passe på, at det ikke bliver for stift. Der skal være en vis fleksibilitet, så vi kan tilpasse klimaindsatsen samtidig med, at teknologierne udvikler sig, bliver billigere og vi bliver klogere. Det afgørende for klimaindsatsen er, at vi når målet.

Læs også: FN-topchef: Danske virksomheder kan score kassen på verdens grønne omstilling 

Internationalt udsyn

Vi skal først og fremmest finde reduktionerne af CO2 i Danmark. Men det er samtidig vigtigt, at vi er åbne for, at løsninger kan findes i et samspil med vores omverden.

 

Fælles EU-regler kan være med til at sænke omkostningerne i Danmark, styrke danske virksomheders konkurrenceevne og løfte den danske klimaindsats til et endnu højere niveau.

Vi skal med andre ord tænke det internationale ind i vores klimaindsats.

Når danske virksomheder sælger energieffektive løsninger til resten af verden, er de med til at sænke udledningerne af drivhusgasser internationalt. Når vi leverer grøn strøm fra havvind, hjælper vi vores naboer med at blive fri af kul. Og om få år kan vi forhåbentlig omdanne den grønne strøm til brint, ammoniak eller grøn gas, der kan gøre skibsfarten, luftfarten og den tunge transport CO2-neutral.

Der forskes i øjeblikket på højtryk for at komme først med de løsninger, som for alvor vil gøre verden grønnere. Perspektiverne er kolossalt store – for kloden, samfundet, borgerne og de enkelte virksomheder.

En velfungerende og visionær klimalov anerkender, at reduktion af CO2 ikke kun sker inden for landets grænser. Vi er en del af en stor international bevægelse i kampen for at undgå klimaforandringer.

Læs også: Vinder af DI Prisen sætter strøm til grøn vækst i Danmark

Nødvendigt med grøn vækst

Fortsat økonomisk vækst er nøglen til at lykkes med den grønne omstilling. Gode vækstvilkår er forudsætningen for, at vi kan løfte opgaven og sikre opbakning fra alle i Danmark. Når politikerne følger op

på klimaloven, bør de tage initiativer, som understøtter beskæftigelsen i den private sektor og sikrer et konkurrencedygtigt og innovativt erhvervsliv og dermed skaber et rigt samfund med råd til den velfærd, vi ønsker os.

Klimaloven bør sikre en klar fordeling af ansvar og forpligtigelser, så regeringen får til ansvar at nå målene.

I Erhvervslivets Klimaalliance støtter vi helhjertet ambitionen om, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det vil kræve en indsats af alle dele af det danske samfund. Det rummer både store udfordringer og store muligheder. Men hvis vi gør det rigtigt, står vi om ti år med et land, der er både renere og rigere.

Første skridt er, at vi får en velfungerende klimalov.

Læs også tema i magasinet DI Business om Grøn vækst

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Claus Kaae-Nielsen
Skrevet af:

Claus Kaae-Nielsen

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold