Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, opfordrer stat, regioner og kommuner til at søge løsninger i samarbejde med danske virksomheder.

Foto: Colourbox
18.03.20 DIB Nyheder

Kære kommuner – lad os sammen holde hjulene i gang

Dansk Industri opfordrer danske kommuner til at samarbejde med danske virksomheder om at holde hjulene kørende gennem Corona-krisen med tre konkrete initiativer.

Tusindvis af virksomheder kæmper i disse dage for overlevelse for at finde løsninger og begrænse skader som følge af coronavirusset.

Derfor er det helt centralt, at virksomheder og kommuner står sammen om at begrænse skaderne, og derfor har Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen udsendt et brev til landets borgmestre med forslag til tre konkrete initiativer, som DI vil opfordre alle kommuner til at overveje:

- Det er svære tider, hvor vi må og skal stå sammen. Det gælder også de private virksomheder og de offentlige myndigheder. Lige nu ser vi aflysninger fra mange offentlige kunder. Derfor sender vi en klar opfordring fra erhvervslivet til stat, regioner og kommuner: Find løsninger sammen med virksomhederne. Lad os hjælpe hinanden – det har aldrig været vigtigere end nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

1. Fortsæt samarbejdet med kommunens private samarbejdspartnere i størst muligt omfang og udvis fleksibilitet.

2. Fremryk betalinger til private leverandører.

3. Giv mulighed for nødpasning til privatansatte, der ikke er hjemsendt, og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Læs også: DI: Udskudt skat er godt skridt for trængte SMV’er 

Aflyste leverancer

I de seneste dage har virksomheder over hele landet erfaret, at mange kommuner i massivt omfang aflyser aftalte leverancer, projekter mv.

- Vi har fuld forståelse for, at kommunerne også er i en vanskelig situation. Der er masser af borgerservice, som skal løses, og der skal findes personale til. Fuld forståelse for det. Det, vi oplever, er, at der er nogle kommuner, som er gode til at lukke ned, men samtidig holde åbent for forretning. De gode erfaringer skal vi gøre brug af i alle dele af samfundet for at holde hjulene kørende i denne svære tid, siger DI-direktøren.

- Vi anbefaler, at alle kommuner genovervejer behovet for aflysning af leverancer mv. I stedet vil vi opfordre til, at kommunerne finder fælles veje sammen med de private samarbejdspartnere. Det gælder også for myndighedsarbejde, som bidrager til, at projekter inden for fx for byggeri og anlæg ikke forsinkes, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Han påpeger, at den aktuelle situation, hvor mange bygninger i en periode står tomme, giver mulighed for at gennemføre nødvendige reparationer og installationer på bygninger, foretage hovedrengøring mv.

- Det kan med de nødvendige forholdsregler udføres uden at udsætte borgere og ansatte for smitterisiko. Ligesom nybyggeri og anlægsprojekter kan gennemføres i betydeligt omfang, hvis de nødvendige forholdsregler træffes, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Corona kan koste 50.000 danske arbejdspladser

Mange kommuner har fremrykket betalinger

Lars Sandahl Sørensen glæder sig i forbindelse med udsendelsen af brevet over, at der er indløbet en del meldinger om, at kommuner har fremrykket betalinger til private samarbejdspartnere.

- Det er særdeles positivt, idet det er en hjælpende hånd til mange virksomheders pressede likviditet. Vi opfordrer alle kommuner til at gøre det samme, uanset hvad kommunens normale betalingsfrister er. Hvor det er muligt, opfordrer vi også kommunerne til at udskyde betalingsfrister for kommunale skatter, gebyrer, leje etc. på lokale virksomheder, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han påpeger desuden, at flere virksomheder i den kommende tid vil få udfordringer med at levere varer og ydelser til aftalt tidspunkt. Det kan skyldes forsinkede eller udeblevne leverancer fra underleverandører eller sygdomsramt personale.

- I den forbindelse opfordrer vi kommunerne til, at kommunerne udviser stor fleksibilitet og ikke gør brug af sanktionsmekanismer som erstatning, bod eller lignende, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: DI: Erhvervslivet forstår svære tiltag 

Giv plads til børnene

Ansatte i en række virksomheder, der arbejder med samfundskritiske opgaver, har i deres kommuner fået besked om, at nødpasning alene gælder for familier, der arbejder på sygehuse, ældrepleje mv.

Lars Sandahl Sørensen beder kommunerne give mulighed for nødpasning til privatansattes børn, hvor forældre ikke er hjemsendt, og hvor der ikke er andre pasningsmuligheder.

- Det kan være for børn af ansatte i virksomheder, der sørger for kritisk digital infrastruktur, forsyningsselskaber, fødevareproduktion og -forsyning, vagt- og sikkerhedsopgaver, kritisk infrastruktur, havne, kollektiv trafik med videre, siger Lars Sandahl Sørensen.

Hvis din kommune har brug for dialog om DI’s anbefalinger til landets kommuner, kan DI kontaktes på telefon 3377 3377.

 

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret