"Det er tid til at fokusere på at beskatte CO2 - og ikke energi," siger DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen. DI bakker fuldt op om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 og præsenterer nu sit bud på en grøn skattereform.

Colourbox
28.09.20 DIB Nyheder

DI: Sådan kan en grøn skattereform sikre både klima og konkurrencekraft

Forud for DI Topmødet 2020 præsenterer DI sit skatteoplæg – et gennemarbejdet bud, der bidrager markant til den grønne omstilling uden at sende CO2-udledning, virksomheder og arbejdspladser til udlandet.

Dansk Industri (DI) byder nu ind med et gennemarbejdet bud på, hvordan en grøn skattereform kan skrues sammen, så den sikrer reelle CO2-reduktioner - uden at flytte drivhusgasser og virksomheder ud af landet.

- Vi fremlægger et konstruktivt og realistisk oplæg til, hvordan politikerne kan gennemføre en grøn skattereform, som gør en forskel for klimaet – og samtidig lever op til aftalen mellem partierne om, at vi selvfølgelig hverken skal sende CO2-udledning eller arbejdspladser ud af landet, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Han understreger, at der er tale om en grøn skattereform, som indtænker hele erhvervslivet og alle danske arbejdspladser. Og fastholder Danmarks position som et foregangsland for grøn vækst.

Baggrunden er, at regeringen - og partierne bag den politiske klimaaftale fra i sommer – har aftalt, at efteråret skal bruges på at drøfte en grøn skattereform, som regeringen skal fremlægge en model for.

Det er vigtigt, at vi ikke bilder os selv ind, at der findes én simpel løsning. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Læs også: DI-plan: Sådan skaber vi 110.000 job og et grønnere Danmark

Plug’n play med eksisterende system

Kernen i DI’s grønne skattereform er at bygge reformen på den nuværende struktur: EU’s fælles CO2-kvotesystem kombineret med en videreudvikling af den eksisterende, danske CO2-afgift (se faktabokse nederst).

Lars Sandahl Sørensen peger på, at den afgørende styrke ved DI’s oplæg er, at det bygger direkte på det, der findes i dag. I modsætning til at opfinde et grundlæggende nyt system for CO2-beskatning.

- Hvis Folketinget er enige i, at dette er den rigtige vej, er det bare at sætte stikket i kontakten og tænde. Det kan føres ud i livet – og få virkning – hurtigt. Så vi kommer trinnet videre fra de teoretiske øvelser, som reelt ikke rykker noget, siger DI-direktøren.

Læs også: Jobtunge virksomheder forventer at komme styrket ud af corona

Ikke én simpel løsning

Lars Sandahl Sørensen forklarer desuden, at DI’s grønne skattereform er en løsning, der sigter på at honorere klimaloven og få bragt CO2-udledningen ned med 70 procent inden 2030. 

Uden ved samme lejlighed at skubbe hverken udledning, investeringer eller virksomheder– og dermed arbejdspladser – til udlandet. 

Og her han opbakning fra forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal.

- Tab af konkurrencekraft er fuldstændig nådesløst på mine medlemmers arbejdspladser. Vi er enige i, at der skal indføres en eller anden form for CO2-afgift. Vi kunne rigtig godt tænke os, at det blev gjort på europæisk plan, siger Claus Jensen.

DI's adm. direktør understreger, at når vi taler grøn skattereform, er der intet 'quick fix'.

- Det er vigtigt, at vi ikke bilder os selv ind, at der findes én simpel løsning. Øvelsen er meget sværere end at opfinde en ny afgift – det handler om at sikre en reel grøn omstilling af vores samfund, hvor skattereformen er ét håndtag blandt flere, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Stigende tysk erhvervstillid er godt nyt for dansk eksport

Beskat CO2 – ikke energi

Selvom prisen for CO2-kvoter er steget løbende, bakker DI kraftigt op om at hæve EU’s klimamål fra de nuværende 40 procent til et mål om, at CO2-udledningen i EU skal reduceres med 55 procent i 2030. Også selvom prisen for CO2-kvoter så ventes at stige til det dobbelte.

- EU’s kvotesystem skal være det helt centrale værktøj i en grøn skattereform. Kvotesystemet er gennemprøvet - og det virker. Det sætter en pris på CO2 og skaber lige konkurrencevilkår for virksomhederne på EU-niveau, siger Lars Sandahl Sørensen.

I DI’s grønne skattereform slår han desuden til lyd for at hæve CO2-afgiften i Danmark på de områder, som ikke er reguleret af EU’s kvotesystem – og samtidig sænke eller fjerne andre skatter og afgifter, som i dag både hæmmer virksomhedernes konkurrencekraft og den grønne omstilling.

- Det er tid til at fokusere på at beskatte CO2 og ikke energi. Altså fremme de brændsler, der udleder mindst CO2 på bekostning af dem, der udleder mest, siger DI’s adm. direktør.

Her peger han blandt andet på afgiften på el som eksempel.

- Den betaler både borgere og virksomheder - til trods for at næsten al dansk strøm kommer fra vedvarende energikilder. Set fra en klimamæssig synsvinkel giver den afgift ikke megen grøn mening, siger Lars Sandahl Sørensen.

CO2-kvoter i EU

Et EU-system, der sætte en fælles CO2-pris på tværs af EU-landegrænser.
Hvor alle virksomheder får en årlig tilladelse til at udlede en bestemt mængde CO2
Hvor der fastsætte fælles EU-regler for at forhindre CO2-lækage ud af Europa for konkurrenceudsatte virksomheder.
Hvor virksomheder kan købe eller sælge kvoter, såfremt der er behov herfor.

CO2-kvote-marked i EU

Fungerer som en slags børs – virksomheder kan købe/sælge CO2-kvoter
Princippet er: Sænk din CO2-udledning eller køb kvoter
Hvert år sænker EU grænsen for, hvor meget CO2, der må udledes i alt
- Og hvert år bliver CO2-kvoterne så lidt dyrere, hvis virksomhederne fortsat efterspørger dem
Hvis EU hæver grænsen for CO2-reduktion fra 40 til 55 pct. i 2030, vil CO2-kvoteprisen stige fra nuværende 200 kr./ton CO2 til 400 kr./t. CO2.

CO2-afgift i Danmark

Særlig dansk afgift på fossile brændsler, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem.

Afgiften omfatter ikke udledninger af drivhusgasser fra landbrug og anden arealanvendelse

DI’s grønne skatte-reform

De bærende principper og anbefalinger 

DI bakker fuldt op om det danske 70 pct. klimamål i 2030. Skal Danmark lykkes med ambitionen om i praksis at demonstrere internationalt klimalederskab og realisere målet, skal en grøn dansk skattereform bygge på følgende overordnede principper:

1. En grøn skattereform må ikke forringe konkurrencevilkår, eksport, vækst og beskæftigelse.

2. Få styr på statsstøtteforhold.

3. Fasthold et internationalt udsyn.

4. Sammenlignelighed i løsningerne med andre europæiske nærmarkeder.

5. Forstå virksomhedernes situation.

6. Reformen skal fjerne ikke-grønne incitamenter. De nuværende energiafgifter understøtter ikke grøn omstilling

7.CO2-beskatning kan ikke løse hele udfordringen

Læs DI's grønne skattereform i kort version 

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold