"Det gør stort indtryk, når vores medlemmer fortæller om konkrete oplevelser med den tid, de må bruge på bøvl og byrder i hverdagen – i stedet for på at drive deres forretning, skabe vækst, eksportindtægter og nye arbejdspladser, siger Kim Haggren, vicedirektør i DI.

25.10.23 DIB Nyheder

Snart koster bøvl og byrder virksomhederne 40 mia. kr. årligt

Med nye reguleringspakker fra EU vil danske virksomheders administrative omkostninger stige til minimum 40 milliarder kroner årligt. Det er gået helt amok, mener DI.

Selvom skiftende regeringer år efter år har erklæret krig mod bureaukratiet er er byrdefuld lovgivning rettet mod erhvervslivet alligevel steget med over 60 procent de seneste 20 år.

Samtidig vil en række nye reguleringspakker fra EU betyde, at erhvervslivets omkostninger til administration vil stige til minimum 40 milliarder kroner årligt, viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

- Vi har nået en øvre grænse for, hvad især de små og mellemstore virksomheder, som er rygraden i dansk erhvervsliv, kan kapere. Det er simpelthen gået amok. Nu er det på tide, at de skiftende regeringers løfter bliver omsat til konkret handling, siger Kim Haggren, vicedirektør i DI.

Læs også: Frustreret SMV: lovkrav giver ingen mening

850 nye regulatoriske forpligtelser

Alene i femårsperioden fra 2017 til 2022 er danske virksomheder blevet mødt med over 850 nye regulatoriske forpligtelser. Det er i alt 5422 siders regulering fordelt over 80 forordninger og 36 direktiver.

Samme tendens gør sig gældende for dansk regulering, hvor der i 2001 var 6.168 gældende love og bekendtgørelser er tallet steget til cirka 10.049 gældende love og bekendtgørelser 1. januar 2023. Det er en stigning på 63 procent.

- Det ser virkelig voldsomt ud. Men det, der gør mest indtryk, er, når jeg snakker med vores medlemmer, der fortæller om konkrete oplevelser med den tid, de må bruge på bøvl og byrder i hverdagen – i stedet for på at drive deres forretning, skabe vækst, eksportindtægter og nye arbejdspladser, siger Kim Haggren.

Læs også: DI: Lavere skat kan øge arbejdsudbud tre gange mere end regeringens plan

Sæt mål for færre byrder

På baggrund af den nye opgørelse fremlægger DI en række konkrete politiske forslag, som kan komme unødvendigt bøvl til livs. Bl.a. foreslår DI, at regeringen sætter et mål for reduktion af de mange administrative byrder, ligesom man i EU har fremlagt et mål  om reduktion af administrative byrder på 25 procent.

- Desværre mangler vi stadig at se, hvordan dette mål konkret skal blive indfriet – alt i mens EU fortsat kommer med ny administrativt tung lovgivning. Men vi forventer, at Kommissionen snart kommer med et mere konkret udspil, som vi glæder os til at se, siger Kim Haggren.  

I Danmarks nabolande er man også gået til kamp mod bureaukratiet overfor erhvervslivet.

Den nye finske regering har fremlagt en ambitiøs plan for en reduktion af byrderne for finske virksomheder. Helt konkret har de et mål om at fjerne 300 stk. erhvervsbelastende paragraffer. Og de andre nordiske regeringer er på vej med tilsvarende konkrete målsætninger.

- Vi kan med fordel i Danmark kopiere initiativerne fra Finland såvel som  EU’s mål om reduktion af byrderne. Det er nødvendigt, så vores virksomheder ikke sander til i byrder, siger Kim Haggren.

Se alle DI's anbefalinger til en bedre regulering

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Kampp Christiansen

Mads Kampp Christiansen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4562
  • Mobil +45 2679 1395
  • E-mail makc@di.dk

Relateret indhold