DI foreslår, at der i et offentlig-privat samarbejde etableres en slags alarmcentral for cybersikkerheden i små og mellemstore virksomheder(SMV), der skal have fokus på at varsle, vejlede og forebygge cyberangreb mod SMV’erne.

Foto: Colourbox
30.06.23 DIB Nyheder

Forsvarsaftale vil styrke virksomheders cyberforsvar

Danmarks cyberforsvar bliver markant forstærket med aftalen om forvarsforliget. Det vækker glæde i DI, der opfordrer til, at udmøntningen får fokus på beskyttelse af både offentlig og privat digital infrastruktur.

Den historisk brede aftale om 143 milliarder kroner til Danmarks forsvar, betyder også, at der bliver midler til en markant forstærkning af samfundssikkerheden i Danmark. Partierne bag aftalen er enige om at styrke cyberforsvaret og cybersikkerheden og i landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, er der stor opbakning til at opruste på området – også i virksomhederne.

-  Den digitale del af vores samfund er mere end nogensinde blevet en krigsskueplads. Derfor er det meget positivt, at styrkelsen af landets cybersikkerhed har fået en så fremtrædende plads i rammeaftalen. Når virksomheder og myndigheder udsættes for cyberangreb kan der være både være politiske og militære hensigter bag, og vores virksomheder er i mange sammenhænge afgørende for, at det danske samfund kan fungere, siger fagleder for cybersikkerhed Morten Rosted Vang, DI.

Læs også: 143 mia. kr. investeres i Forsvaret

DI foreslår indsats for SMV

Ifølge DI er det vigtigt, at der i udmøntningen af rammeaftalen ikke kun fokuseres på cybersikkerhed i den offentlige sektor, men også blandt virksomheder i Danmark – både som en helt konkret del af det danske cyberforsvar, men også for at styrke Danmarks brede samfundssikkerhed.

- Vi foreslår derfor allerede nu, at der i et offentlig-privat samarbejde etableres en SMV-CERT, en slags alarmcentral for cybersikkerheden i små og mellemstore virksomheder(SMV), der skal have fokus på at varsle, vejlede og forebygge cyberangreb mod SMV’erne, som ikke er omfattet af myndighedernes eksisterende indsats for at beskytte samfundskritisk infrastruktur mod cyberangreb, siger Morten Rosted Vang.

Læs også: Data kan blive det nye guld i Europa

Security Tech Space i Aarhus

DI mener, at en sådan SMV-CERT med fordel kan placeres i et stærkt cybersikkerhedsmiljø, som f.eks. det helt nye Security Tech Space i Aarhus, der er et initiativ, som skal danne bro mellem virksomheder, forskning og myndigheder.

- Det er en fælles opgave at styrke cybersikkerhed og cyberforsvar, og for et samfund som det danske er virksomhederne med de mange arbejdspladser kritisk infrastruktur, som skal være med til at holde Danmark i gang også under en krise, siger Morten Rosted Vang.

Læs mere om Security Tech Space Aarhus

Mangler afklaring om EU-regler

Omkring 1100 virksomheder i Danmark forventes direkte omfattet af den kommende NIS2-regulering, som er EU's kommende cybersikkerhedsregulering og et endnu større antal af deres leverandører bliver indirekte omfattet.

- Der er lidt over et år til, at virksomhederne skal leve op til kravene uden at der er afklaring på, hvorledes den danske implementering skal foregå, og der er brug for at booste virksomhedernes NIS2-indsats . Vi foreslår derfor, at der afsættes en pulje med dedikerede midler til virksomhedernes implementering af NIS2, siger Morten Rosted Vang.

Her kan du finde vejledningsunivers til NIS2

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold