Alumeco
16.01.23 ALU Nyheder

Alumecos klimarejse: Vi vil være førende leverandør af klimatilpassede aluminiumsløsninger

Danske Alumeco har sat sig et ambitiøst mål om 80% CO2-reduktion helt uden brug af set-off eller kompensation. At nå i mål kræver både vilje, tid og viden – men det er muligt. Projektleder Jeff Rosenfeldt fortæller her om Alumecos klimarejse og giver gode råd til andre aluminiumsvirksomheder, der også vil komme ESG-rapporteringskrav i forkøbet.

At bidrage til den grønne omstilling

Hos Alumeco er sustainability et stort emne, i dag mere end nogensinde før. Jeff Rosenfeldt fortæller: ”Som metalgrossist kan vi ikke løbe fra, at vores branche bidrager til store udledninger, og at vi derfor har et medansvar i at påvirke vores værdikæde i den rigtige retning. Vi ser også hvilken retning udviklingen i verden går, og hvordan vores kunder sætter nye krav og standarder hver dag. Alumeco har arbejdet med bæredygtighed længe, og gjorde det en del af vores strategiske retning allerede i 2019. For at målrette vores indsats yderligere valgte vi som koncern at arbejde med fire af FNs verdensmål: mål 7 om bæredygtig energi, mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og naturligvis mål 13 om klimaindsats”.

Jeff Rosenfeldt fortæller, at Alumeco simpelthen kiggede på, hvilke af de 17 mål, der var mest relevante for Alumecos forretning, og hvor der kan gøres en forskel. Mens nogle af verdensmålene er udelukkende klimaorienterede, er andre mere fokuserede på det sociale, som også hører med i bæredygtighedsarbejdet (ESG): ”De sociale mål kan vi i højere grad selv styre internt i Alumeco, men de klimarettede kræver et stærkt samarbejde i hele værdikæden”.

ESG i tre scopes

Hos Alumeco indledes bæredygtighedsarbejdet ved at benytte ‘Scope 1, 2 & 3’-modellen, som inddeler værdikædens emissioner i kategorier. Her startede man hos Alumeco med at kigge indad for at danne sig et fuldt overblik over egne emissioner samt den strøm, varme og vand, som bliver købt til alle virksomhedens sites på verdensplan, fortæller Jeff Rosenfeldt. ”Det startede helt lavpraktisk med, at hver site kiggede el-fakturaen igennem og nedskrev forbrug i et samlet dokument. Derefter benyttede vi os af ‘Green house Gas’-udregningsværktøj, som er et anerkendt værktøj med en stor database, til at udregne vores totale CO2. I dag forgår det hele mere automatisk gennem nogle automatiserede forms og snart gennem vores ERP-system. Vores erfaring er, at det er bedre at komme i gang end at vente på, man har et helt automatiseret system klar. Så snart vi har data, kan vi begynde at se på mønstre og optimering. Så kan vi udvikle og udbygge hen ad vejen, og når det passer med resten af organisationen”.

”Vi indså efter at have dannet os et overblik af Scope 1, at hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så skal vi kigge ind i at reducere vores Scope 3, da den står for mere end 90% af vores værdikædes samlet CO2. Til Scope 3 udpegede vi de kategorier med størst relevans for vores forretning. Her fandt vi, at vores up- og down-stream transport samt udvinding og produktion af materiale fylder langt det meste – faktisk så meget at resten bliver en dråbe i vandet”, tilføjer Jeff Rosenfeldt.

Alumeco greb udfordringen an med en alternativ tilgang, nemlig gennem projektet Lead the Talent. Til at kickstarte rejsen ind i Scope 3, blev fem nyuddannede kandidater i 2022 ansat i en projektstilling gennem et kommunalt samarbejde til at kortlægge virksomhedens down-stream transport og skabe en struktur og metode til at indsamle alt relevant data fra alle forwarders kørende fra virksomhedens største sites. Derefter brugte Alumevo den indsamlede data til CO2 udregninger i GHG-værktøjet. ”Projektet hjalp os med at komme rigtig godt i gang og få en masse ekstra hænder, tid og kompetencer til at få taget hul på bylden. Vi har før haft glæde af den type projektsamarbejder, så det kan vi varmt anbefale. Det kræver selvfølgelig, at der bliver afsat noget tid fra organisationen, men det giver en masse ressourcer igen. I stedet for at jeg brugte min tid på at lave al dataindsamlingen selv, brugte jeg tid på at sætte projektet i stand, og så var der til gengæld fem mennesker til at arbejde med dataindsamlingen i stedet for ét”, fortæller Jeff Rosenfeldt.

Indsatsen fremadrettet

Næste skridt er at bruge en lignende metode til at danne et fuldt overblik over up-stream transport, altså som en del af Scope 3. ”Vi regner med at have et fuldt CO2 overblik over alle relevante kategorier i vores værdikæde i 2023. Sideløbende i Alumecos strategiske project ‘Sustainability’ arbejdes der med mange bærdygtighedsprojekter i alle størrelser på tværs af organisationen for at reducere vores CO2 aftryk i alle tre scopes. Det gælder alt fra mere energieffektivt maskineri, LED lys og ladestandere til biler, til større organisatoriske tiltag som optimering af restpolitik, altså hvordan vi producerer så lidt skrot som muligt, og waste/scrap handling. Vores langsigtede klimamål er at reducere vores CO2 med 80% uden brug af off sets/klimakompensationer. Derudover vil vi gerne have 100% bæredygtigt energi til vores største fabrikker og mindske vores skrot med 20%”.

Jeff Rosenfeldt beskriver, at den største udfordring i arbejdet med GHG har været håndteringen af Scope 3. ”Det kan virke uoverskueligt at indsamle data og lave indsatser udenfor ens egen forretning. Hertil vil jeg sige den bedste måde at komme i gang er at tage det i bidder, udvælge sig områder og gå stille og rolig i gang med dem. Involver gerne de andre interessenter i værdikæden – de fleste er også på en klimarejse, nogle ikke nået så langt, andre er nået længere og vil gerne hjælpe. Vi kan tydeligt mærke, at vores værdikæde har gang i mange af de samme ting som os, så det er ikke så uoverskueligt at tage hul på, som man kunne frygte”.

En stigende efterspørgsel på klimavenlige løsninger

Jeff Rosenfeldt beretter desuden, at Alumeco i stigende grad oplever, at kunder efterspørger aluminium, der enten er af genanvendt materiale eller fremstillet på en mere CO2-venlig måde og kunder, der ønsker customized produkter til deres projekter, som også har bæredygtighed i mente – specielt i Alumecos Byg-afdeling, som primært leverer facader til store byggerier: ”Vi har derfor klædt vores sælgere på til at hjælpe kunden med at finde det rigtige materiale. Vi tilbyder både, hvad vi kalder RecyclAl og GreenAl, som udlader meget mindre CO2 end ‘almindeligt’ fremstillet aluminium til vores kunder. RecycAl er produceret på genanvendt aluminium, mens GreenAl er produceret ved brug af grøn energi, så de angriber CO2-udledningen fra to forskellige vinkler. Fremstillingen af aluminium er den helt tunge post i vores Scope 3, og det er der flere grunde til. For det første fordi at primærproduktion af aluminium kræver meget energi og for det andet fordi, at det er nødvendigt med en stor primærproduktion, fordi der simpelthen ikke er nok tilgængeligt skrot til genanvendelse”.

Store CO2-besparelser at hente hos produktionsvirksomheder

Jeff Rosenfeldt har flere gode råd til andre virksomheder, som står overfor at skulle i gang med arbejdet: ”Der er mange steder, hvor produktionsvirksomheder kan sætte ind for at reducere sine CO2-udledninger afhængigt af hvilke processer, der en involveret. Skrot er eksempelvis et sted, hvor mange kan sætte ind. Ved at optimere virksomhedens materialeforbrug, reducere skrot og sørge for, at alt bliver sorteret i legerings- og materialetype, kan virksomheder spare rigtig meget CO2 i Scope 3. Det er ikke nemt at måle på, da besparelsen sker andre steder i værdikæden, men det gør en stor forskel”.

Energieffektivisering er et andet vigtigt emne: ”Tag et kig på virksomhedens processer og se, om der er steder, hvor der kan spares materialer og strøm. Det kan mærkes – både på pengepungen og i CO2-regnskabet. Belysning udleder overraskende nok rigtig meget CO2, specielt hvis du har døgnproduktion. En investering i LED kan sagtens betale sig og er hurtigt tjent hjem igen på elregningen, og det kan tydelig ses på CO2-regnskabet. Derudover er der store besparelser at hente i digitalsering, mindre kørsel frem og tilbage til kunder og sites samt hjemmearbejdsdage”.

”Viljen til at ville omstille er den helt store hurdle”, fortsætter Jeff Rosenfeldt, ”Det skal være noget, man vil fra toppen, og det skal implementeres på alle lag. Sørg for at tilmelde dig netværksgruppe, kurser eller andet for at danne noget generelt viden på området. Du kan starte grønomstilling uden den store kapital. Start småt, invester i de lavthængende frugter, der både giver mening for forretningen og for CO2-regnskabet. Selv arbejdede vi indledningsvist rigtig meget efter learn-by-doing-princippet, og tilstræbte os viden efterhånden som vi kom videre med vores CO2-regnskab. Hvis jeg skulle give én learning herfra, så er det at sørge for at suge til sig af den viden, der er tilgængelig på bæredygtighedsområdet. Læg ud med at lave et overblik over det nuværende emissionsforbrug ved hjælp af det gratis og anerkendte GHG-værktøj, og så derefter sæt nogle mål og kom i gang med reduktionsinitiativer”.

KLIMAKLAR Aluminium

Aluminium Danmark inviterer i samarbejde med DI til KLIMAKLAR Aluminiumsbranche: et tilbud til aluminiumsvirksomheder om en grundig indføring om CO2-beregning, klimastrategi og konkrete værktøjer til implementering. Vi har som de første fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer at deltage i et klimaklar-forløb som et hold. Vi ser frem til at vores medlemmer taget godt imod vores tilbud på et grundigt kursus om klimarapportering, nye lovkrav, branding og meget mere. Tilmeld dig det næste opstartsforløb, og kom morgendagens krav i forkøbet!

Kontakt: Jim Hansen, Aluminium Danmark, jimh@di.dk.

Tid har været den største ressource i arbejdet med CO2-regnskab. Det kræver ganske enkelt tid at sætte sig ind i de forskellige metoder og udregningsværktøjer. Vi sætter derfor stor pris på de bæredygtighedsnetværksgrupper, vi er med af, som fx Dansk Industri, hvor man kan samle en masse erfaring fra andre virksomheder. Når man først er kommet i gang, har fået lavet en struktur for indsamling og brugt den et par gange, bliver det hurtigt en del af arbejdsgangen. Jeff Rosenfeldt, Alumeco

Relateret indhold