01.04.20 VKH Nyheder

VKH: Ny afgørelse om sensitiv-anprisninger vildleder forbrugerne

Brancheforeningen for Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (VKH) finder det yderst kritisabelt, at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion ikke anser det som vildledende markedsføring, når produkter til personlig pleje med anprisningen `sensitiv´ samtidig indeholder stoffer, hvor der er en øget risiko for allergi.

I 2017 fandt Forbrugerrådet Tænk Kemi, at en creme fra Beiersdorf indeholdt fem deklarationspligtige parfumestoffer på trods af, at cremen hævdede at være ’sensitiv’.Forbrugerrådet anmeldte cremen til Kemikalieinspektionen, hvor myndighederne dengang indskærpede, at den pågældende creme ikke måtte markedsføres som sensitiv.

Senere samme år foretog Forbrugerrådet en stikprøve, som viste, at 41 sensitiv-produkter indeholdt allergifremkaldende stoffer. Forbrugerrådet Tænk Kemi anmeldte samtlige af disse produkter for vildledende markedsføring.

I januar 2020 kom Kemikalieinspektionens afgørelse endelig, men nu har inspektionen fuldkommen ændret tilgang: De anerkender, at der i nogle tilfælde er risiko for, at forbrugerne vildledes, men de anser ikke generelt ’sensitiv’-anprisninger for vildledende, selvom produkterne indeholder stoffer, der kan være allergifremkaldende. Det er altså lovligt at sælge produkter med anprisningen ’sensitiv’, selvom der er øget risiko for allergi.

Afgørelsen fører ikke til øget forbrugerbeskyttelse – tværtimod

VKH er dybt forundret over Kemikalieinspektionens afgørelse, og det er foreningens klare overbevisning, at myndighederne ikke varetager forbrugernes interesser med den konkrete afgørelse.

Det er ikke til at begribe, hvordan Kemikalieinspektionen på den ene side anerkender, at der i nogle tilfælde er risiko for, at forbrugerne vildledes og samtidig har besluttet at afstå fra at udstede endelige indskærpelser i sagerne. Bør hensynet til forbrugerne og deres sundhed ikke vægte højest? Henrik Karup Jørgensen, formand for VKH

Epinion har foretaget en undersøgelse for Miljøstyrelsen, der bl.a. skulle kortlægge, hvad forbrugere forstår ved anprisninger som 'mild', 'skånsom' og 'sensitiv'. Her vurderede 71 pct., at produkter med de nævnte anprisninger ikke indeholder stoffer, der er kendt for at kunne give gener for huden, som f.eks. allergi eller irritation. Hvordan kan Kemikalieinspektionen se bort fra, at syv ud af ti forbrugere har en forventning om, at produkter med anprisningen 'sensitive' ikke indeholder stoffer, der kan give allergi? Det er yderst problematisk – ikke mindst fordi antallet af forbrugere med allergi er stigende.

Ifølge tal fra Videncenter for Allergi er mindst 20 pct. af befolkningen ramt af kontaktallergi og det anslås, at op imod 180.000 mennesker lider af parfumeallergi. Der er med andre ord et stort behov for at udbrede budskabet om, at hudallergi kan forebygges ved at undgå kontakt med allergifremkaldende indholdsstoffer. Dette behov bliver imidlertid fuldstændig ignoreret med Kemikalieinspektionens afgørelse.  

VKH opfordrer

For at beskytte sig bedst muligt mod parfumeallergi, bør forbrugerne se bort fra sensitiv-anprisninger og i stedet vælge mærkede produkter: Astma-Allergi Danmark (Den Blå Krans), Asthma Allergy Nordic og AllergyCertified har en nultolerancepolitik overfor parfumestoffer. Svanemærkede plejeprodukter kan godt indeholde parfumestoffer men i så lave mængder, at EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed har vurderet, at det er sikkert.  

VKH til Miljøministeren: genoptag sagen og styrk forbrugersikkerheden

Sammen med Forbrugerådet Tænk, Astma-Allergi Danmark og Coop har VKH skrevet et brev til Miljøminister, Lea Wermelin, for at opfordre hende til at bede Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion om at revurdere sagen med henblik på at sikre tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse i Danmark.

Miljøministeren har svaret, at forbrugernes sikkerhed er en høj prioritet for hende og ministeriet. Der skal ikke være skadelige stoffer i de produkter, som forbrugerne omgiver sig med, og det skal være nemt for forbrugerne at træffe oplyste og trygge valg, når de handler.

Hun understreger dog, at det i denne sag ikke kan bevises, at ’sensitiv’-anprisningerne er vildledende for forbrugeren. Problemet bunder - ifølge ministeren - i regelgrundlaget for disse typer anprisninger, som kommer fra EU.

Miljøministeren vil derfor sørge for, at sagen tages op i EU og presse på for, at der kommer mere tydelige regler og vejledninger for anprisninger, så det sikres, at EU-landene fortolker og håndhæver reglerne ens.

Trine Ringkjær Skafte

Trine Ringkjær Skafte

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3958
  • Mobil +45 2149 2365
  • E-mail trri@di.dk