DI Mener:

Flere investeringer og bedre rammevilkår for telebranchen

Danmark har brug for en digital infrastruktur i verdensklasse, hvis vi skal kunne udnytte digitaliseringens muligheder og skabe nye jobs og vækst. Vi skal investere mere i mobil- og bredbåndsforbindelser, der kan understøtte de nyeste teknologiske løsninger.

Danmark har et godt udgangspunkt for at være blandt de lande i EU, der går forrest med at udrulle høj hastighedsbredbånd og 5G og forske i de nyeste teknologier. Det er en udvikling, der kan føre til mange nye forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Telebranchen investerer selv hvert år over seks milliarder kroner i at udbygge og drive den digitale infrastruktur som f.eks. mobilmaster, fiberkabler og datacentre.  Men branchen har brug for bedre rammevilkår, hvis Danmark og danske virksomheder skal kunne indfri potentialet.

Flere investeringer i telesektoren

Den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til vores mobil- og bredbåndsforbindelser, der skal kunne håndtere større mængder data hurtigere. Derfor er der behov for øgede investeringer i telesektoren. Mulighederne er uanede, hvis den digitale infrastruktur kan følge med. Højhastighedsbredbånd og 5G vil understøtte nye teknologier som selvkørende biler, intelligente fabrikker og digitale supersygehuse. Investeringerne i digital infrastruktur skal fortsat først og fremmest komme fra det private marked. Når offentlige midler kommer til, fortrænger det de private investeringer, og markedet går i stå, når aktørerne afventer de offentlige investeringer. Det er vigtigt, at der er sund og ligeværdig konkurrence på telemarkedet, så virksomheder og borgere altid har adgang til de bedste og billigste mobil- og bredbåndsforbindelser. Det gælder ikke mindst kabel tv-nettet, hvor konkurrencen er hæmmet.

Staten har tjent milliarder på at sælge licenser til mobil telefoni og bredbånd via frekvensauktioner. Staten bør bruge overskuddet til eksempelvis bedre dækning i tyndt befolkede områder, kompensation af telebranchen for løsning af samfundsopgaver og forskning og innovation inden for 5G. Der er behov for et 5G-forskningsprogram og -partnerskab med erhvervslivet, hvis nye teknologiske løsninger som Internet-of-Things skal udrulles i stor skala i Danmark. Det bliver en nøgleteknologi, som stiller krav til den digitale infrastruktur, når alt lige fra køleskabe til fabrikker bliver forbundet til internettet.

Teleselskaberne møder i dag barrierer hos kommunerne – blandt andet når de søger tilladelse til at nedgrave fiberkabler og opstille mobilmaster. Stat, regioner og kommuner bør derfor udvikle fælles retningslinjer for at få fjernet de lokale barrierer. Der skal være stabile rammevilkår for telebranchen, så den kan være sikker på at tjene sine investeringer hjem. Derfor skal teleforligspartierne være med, når der udarbejdes ny lovgivning eller på anden måde ændres på telebranchens vilkår.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk