Vi rådgiver dig

Seks spørgsmål du bør stille, når I vil anvende generativ AI

Kunstig intelligens, også kaldet AI (artificial intelligence), er en kompleks størrelse, der har uendelig mange anvendelsesmuligheder. De seneste års digitale fremskridt og løbende øgede tilgængeligheden af større datamængder har ført til et gennembrud for brugen af AI i den bredere befolkning.

Dette så vi særligt ved lanceringen af det populære generative AI-chatværktøj ChatGPT, og den efterfølgende opmærksomhed på AI billede genereringsværktøjer som Midjourney. En overordnet betegnelse for alle de AI værktøjer, der i disse tider dukker op, og har til formål at efterligne menneskelig genereret tekst, billeder og videoer, kaldes generativ AI.

Vi forventer, at generativ AI kommer til at have stor indvirkning på den måde vi tænker, arbejder, udvikler og begår os på, i samfundet i fremtiden. Derfor bør flere danske virksomheder også overveje, hvordan de inkorporere brugen af generativ AI i deres dagligdag. DI Digital har derfor samlet seks vigtige spørgsmål, som du bør være opmærksom på, når du anvender generativ AI.

Overvejer I at udarbejde en personalepolitik om jeres medarbejderes brug af AI? Så læs mere her.

1. Hvem har ophavsretten?

Indhold skabt af generativ AI er ikke ophavsretligt beskyttet af den person eller virksomhed, der har bedt AI’en om at skabe det. Ligesom de fleste platforme ikke tager højde for ophavsretlige beskyttede inputs. Man skal derfor være opmærksom på spørgsmål om eventuelle overtrædelser eller krænkelser af ophavsretten.

2. Er du ved at dele en forretningshemmelighed?

Når du giver inputs til generative AI modeller, skal du være opmærksom på, hvilken information du deler. Du kan nemlig ikke være sikker på, hvordan den uploade information bliver opbevaret og anvendt senere hen og det kan derfor føre til brud på datasikkerhed eller deling af fortrolige oplysninger. Du bør derfor aldrig dele forretningshemmeligheder med generative AI modeller.

3. Er resultatet biased eller falsk?

Vær opmærksom på, at generativ AI kan give resultater, der er biased eller falske, ligesom mennesker. Idet AI-systemer trænes og udvikles gennem menneskeskabte datasæt – ofte fra internettet - vil systemernes output afspejle bevidste- eller ubevidste menneskelige biases. Ligesom outputtet kan indeholde falske eller misvisende informationer. Det er derfor altid en god idé at forholde sig kritisk til den information og de anbefalinger man bliver præsenteret for.

4. Hvad er ansvarlig og etisk brug af AI for jer?

Der er en del snak om ansvarlig og etisk brug af AI, men den præcise definition kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed. I bør derfor udarbejde en intern politik for brugen af AI hos jer, der skal sikre ansvarlig og etisk anvendelse, som stemmer overens med resten af virksomhedens politik.
Tydelige retningslinjer for brugen af generativ AI vil gøre det lettere for medarbejderne at navigere i både den gældende lovgivning samt virksomhedens retningslinjer.

En del af sådan en virksomhedspolitik kan med fordel være et risikokatalog, der giver et overblik over de typiske risici forbundet med brug af generativ AI indenfor lige præcis jeres branche eller virksomhed. Det kan udgøre en sikkerhedsforanstaltning og skabe bevidsthed om fornuftig brug af AI.

5. Ved dine kollegaer, at du anvender generativ AI og hvordan de kan gøre det samme?

Anvender du som medarbejder i en virksomhed generativ AI i dit arbejde, bør du gøre andre i din organisation opmærksom på det. Da brugen af generativ AI stadig er ny, kan det skabe mistillid i din organisation, hvis kun nogle af jer anvender systemerne. Du bør derfor være transparant og tydeligt italesætte og markere, de outputs du har genereret med AI.

I kan derfor også med fordel etablere medarbejderkurser i brugen af generativ AI til både nye og eksisterende medarbejdere. På den måde sikrer virksomhederne, at medarbejdere anvender generativ AI i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer og behov.

6. Hvor kan du teste nye anvendelsesmuligheder?

Det er ikke alle ideer, der skal føres ud i livet med det samme. Det kan derfor være en fordel at etablere en sandkasse/testmiljø, hvor I kan teste og afprøve, hvilke anvendelsesmuligheder generativ AI har hos jer. Ligesom man i denne sandkasse kan teste og oplære AI-algoritmerne med korrekt og tilstrækkelig repræsentativ data, kan man sikre de bedste outputs og resultater inden modellerne bliver implementeret og anvendt i hverdagen.  

Relateret indhold