11.10.19 DI Business Blog

Industrien HAR sænket CO2-udledningen – men vi skal længere ned

Danske industrivirksomheder har sænket deres CO2-udledninger med 12 procent siden 2008, hvor finanskrisen satte en kolossal dæmper på produktion og udledning. Udledningen skal længere ned endnu, blogger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

Danmarks Radio har i de sidste dage fortalt en historie om, at udledningen fra danske industrivirksomheder vokser. I historien har de taget udgangspunkt i årstallet 2010 og set med de briller er det fuldstændig rigtigt, som jeg også medgav, da jeg blev interviewet om det i TV Avisen torsdag aften.  

Historien kan dog hurtigt nuanceres temmelig meget. For tager man i stedet udgangspunkt i årstallet 2008 er udledningen faktisk faldet med 12 procent.

Det skyldes, at kedlerne kørte på højtryk i danske industrivirksomheder i 2008, men finanskrisen satte en meget markant bremse på produktionen og dermed udledningen. Allerede i 2009 var industriens udledning faldet med 24 procentpoint.

Siden da er produktionen heldigvis steget igen. Men jo altså desværre dermed også CO2-udledningen, som Danmarks Radio påpeger det.

Det skal vi have gjort noget ved, og klimaudfordringerne kræver, at vi reagerer hurtigt!   

Læs også: Her er fremtidens afgifter til fremtidens biler

Indfør en omstillingspulje

Som jeg påpegede i TV Avisen står vi overfor en monumental udfordring – ikke bare for erhvervslivet men for samfundet – en så stor udfordring at virksomhederne ikke kan klare den alene.

Det betyder, at der skal kastes store summer i at udbrede klimaeffektive løsninger og udvikle nye teknologier, vi ikke har i dag. Derfor synes vi, det er fair at foreslå, at vi som samfund giver en håndsrækning i form af en grøn omstillingspulje, som kan fremme virksomhedernes egne indsats. Lidt på samme måde som med vindmøllerne som jo også skulle løbes i gang. Vi foreslår også at styrke forsknings-og udviklingsindsatsen betydeligt. Vi har mange løsninger, men ikke alle løsninger.

Der findes fortalere for, at virksomhederne pålægges CO2-afgifter. Men gør vi det, øger vi virksomhedernes omkostninger. Det forringer deres konkurrenceevne og dermed også deres evner og lyst til at investere i grønne løsninger. Industrivirksomheder er udsat for en betydelig international konkurrence. Det må vi aldrig glemme! Vi skal heller ikke glemme, at disse virksomheder er påvirket med en CO2-kvotepris allerede via EU’s kvotesystem.

I værste fald vil dårlig regulering og for høje afgifter  også betyde, at nogle virksomheder vælger at flytte produktionen hen, hvor det er billigere at producere. Det vil selvfølgelig sænke Danmarks udledning, men det vil formentlig øge verdens udledning, og det vil koste danske arbejdspladser.

Det er ikke et foregangsland værdigt – vi skal netop demonstrere, at vi formår af fastholde industriproduktion i Danmark samtidigt med vi sænker CO2-udledningen.

Læs også: Virksomhed bag grønt væksteventyr får initiativpris

Omstillingsstøtte virker

Faren for udflytning skal ikke læses som en trussel. Det er alene baseret på markedsvilkårene, som betyder, at virksomheder investerer, hvor der er mindst risiko og størst afkast. Den risiko peger vismændene også på. Og der er faktisk masser af eksempler på, at danske industrivirksomheder har investeret i ny teknik, der har sænket, deres CO2-udledning.

TV Avisen havde selv fundet frem til virksomheden Skjern Paper, der har sænket deres udledning med 95 procent.. Det har de blandt andet gjort ved at skifte naturgas ud med et CO2 neutralt flisanlæg.

Det skete med støtte fra den såkaldte ”VE til process-ordning” , der blev nedlagt i 2017.

Læs også: Palsgaards produktion er klimaneutral to år før målsat

Grøn omstilling + vækst og arbejdspladser

Kan virksomhederne ikke bare selv investere i de klimaneutrale løsninger, spurgte TV Avisen så i går.

Og jo, det kunne og gør mange virksomheder også. Men hvis vi tænker os ind i et hvilket som helst bestyrelseslokale, så vil økonomi, tilbagebetalingstid og risiko alle steder betyde, at hver en krones investering bliver gransket for ikke at forringe virksomhedens konkurrenceevne. Får virksomhederne et tilskud til den klimavenlige investering vil de være langt mere villige til selv at investere lidt ekstra i den teknologi, der giver den største CO2-reduktion.

Det gør simpelthen projekter mere rentable på marginalen. Og det betyder altså noget i virksomheder, som måske oven i købet er udenlandsejet eller har produktionsanlæg i flere lande. Alt bliver vejet på en vægt – det er vilkåret i erhvervslivet.

Så lad mig slå fast med syvtommersøm: For os er det bare afgørende, at vi skaber grøn omstilling, samtidig med at vi skaber vækst og arbejdspladser. 

Det kan godt lade sig gøre. Som vi har vist det med vores 2030 plan kan vi skabe 120.000 nye job og øge velstanden med 110 milliarder. Samtidig med, at vi viser vejen mod statsministerens ambition om 70 procent klimareduktion i 2030.

Læs også: Sandahl: Klimaindsats er en af fire grundsten for Danmarks fremtid

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret