18.08.23 DIB Blog

Industrien vil bidrage til dansk forsvar og sikkerhed

Dansk forsvarsindustri skal fordoble omsætning, beskæftigelse og eksport, og vi skal forsøge at skabe muligheder for, at flere danske virksomheder kan vokse sig store, blogger Joachim Finkielman, direktør for DI Forsvar og sikkerhed.

Teksten herunder er forord til det nyudgivne magasin "Industri og Teknologi" udgivet af DI Forsvar og Sikkerhed.

Verden som vi kendte den forandredes bestandigt, da Ukraine blev angrebet den 24. februar 2022. Visionen om et fredeligt Europa præget af samhandel, retsstater og demokrati blev med ét udfordret,

og vi er nu ladt tilbage med udsigten til år, hvor begreber som oprustning, forsvarsplaner, beredskaber og forsyningssikkerhed igen præger det sikkerhedspolitiske billede.

Den geopolitiske udvikling betyder, at Europa nu i handling må tage et stort ansvar for eget forsvar og egen sikkerhed. Det har medført hidtil usete politiske beslutninger om at investere i forsvar og sikkerhed i et omfang, ingen havde forestillet sig for bare få år siden. Det gælder naturligvis også i Danmark, hvor regeringen har et ønske om målrettet at styrke dansk forsvar og sikkerhed med en investering på 143 mia. kr. ekstra over de næste 10 år. Forudsætningen for øget sikkerhed og et stærkt forsvar er et stærkt erhvervsliv, som er gearet til at støtte bestræbelserne.

DI Forsvar og sikkerhed er Danmarks brancheforening for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien.

Siden oprettelsen i 1996 er foreningen vokset støt – og består i dag af langt de fleste og mest toneangivende virksomheder i forsvarsindustrien.

Læs også: Sådan kommer du med i ”Uniform på jobbet-dagen” 

Forsvarsindustrien er under forandring

Den moderne kampplads rummer både meget traditionelle løsninger, men også nye teknologier, som for de flestes vedkommende er udviklet i de civile sektorer. Det betyder, at fremtidens fokus både bliver på at vedligeholde og videreudvikle eksisterende løsninger og udvikling af helt nye måder at løse operative udfordringer på. Det vil kræve meget tættere og mere integrerede samarbejder mellem industri, myndigheder og universiteterne. Det betyder også, at forsvarsindustrier verden over kommer til at rumme helt nye typer virksomheder med nye kompetencer og teknologier. Dem skal vi bestræbe os på at identificere og inddrage fremadrettet. Fælles for alle vil dog være, at de indtræder i en meget stramt reguleret sektor, hvor både produktionsvilkår og salgsmuligheder nationalt og internationalt er og fortsat vil være reguleret i meget faste rammer.

Dansk forsvarsindustri er helt unik, både bredt funderet, men relativt lille sammenlignet med andre sektorer og andre forsvarsindustrier i EU og NATO. Industrien er baseret på teknologier, som er i verdensklasse, og som frit vinder ordrer på verdensmarkedet i hård konkurrence med øvrige lande. Over 80 procent af alt produktion i Danmark går til eksport. Danmark har få systemleverandører, men mange underleverandører, som både leverer til regeringer, men i særligt grad til internationale leverandører som en del af leverandørkæderne. Den danske forsvarsindustri består både af virksomheder, der opererer inden for mere traditionelle fagområder, men også af virksomheder, der i høj grad er baseret på nye teknologier. Nogle af de centrale områder er det maritime område både på overfladen og under vandet, droner i luften, på vandet og under vandet, dronebekæmpelse, overvågning og sensorer, sofistikeret software, kommando og kontrol og digitalisering, beskyttelse i luften, til lands og til søs, cyberområdet, rummet og ikke mindst reservedele, specialudviklede komponenter til fly, skibe og køretøjer og vedligeholdelse af materiel. På nyere teknologier er danske virksomheder stærke inden for særligt udvikling af sofistikerede materialer, kunstig intelligens, kvanteteknologier og ikke mindst grønne teknologier.

Læs også: Ellemann: Historisk forsvarsforlig betyder endnu stærkere samarbejde mellem dansk forsvar og industri

Vi arbejder for en styrket branche

Som national forsvarsindustriforening inddrager vi alle relevante aktører i arbejdet med at få skabt en større, stærkere og mere bæredygtig forsvarsindustri. Vi samler, udvikler og opretholder en fælles dansk styrkeposition mellem forsvarsindustri og sikkerhedspolitik, og på den måde bidrager vi til varetagelse af nationale sikkerhedsinteresser.

I DI Forsvar og sikkerhed arbejder vi for en styrket branche. Vi skal fordoble omsætning, beskæftigelse og eksport, og vi skal forsøge at skabe muligheder for, at flere danske virksomheder kan vokse sig store, bl.a. gennem inddragelse af teknologiområder uden for den traditionelle forsvarsindustri. Det kræver et fokuseret arbejde for at styrke SMV’er i Danmark og kompetenceopbygge, hvor der er behov.

For at styrke branchen skal vi også arbejde målrettet med de internationale leverandører til Forsvaret. Vi ønsker at tiltrække mere produktion og øgede investeringer i forskning og udviklingsaktiviteter i Danmark.

Det gør vi blandt andet gennem netværksaktiviteter, hvor vi forsøger at afsøge muligheder for at etablere strategiske samarbejder mellem leverandørerne og de danske virksomheder.

Læs også: Mød Forsvarets indkøbere på Forsvarets industridage

Forsyningssikkerhed er afgørende

DI Forsvar og sikkerhed sætter en dyd i at være en relevant sparringspartner for danske myndigheder, som er involveret i forsvar og sikkerhed, og ikke mindst til Forsvaret og beredskabet på alle niveauer. Hvis vi skal opbygge et erhvervsliv, som er endnu bedre til at understøtte opgaveløsningen, og som kan bidrage til at skabe øget sikkerhed i Danmark, så skal vi bestræbe os på, sammen med de danske myndigheder, at definere, hvad der er særligt danske nationale sikkerhedsinteresser. Vi arbejder målrettet på, at myndighederne prioriterer udviklingsprojekter inden for udvalgte områder sammen med erhvervslivet. Vi skal have fokus på udvikling af nye teknologier og også miljø- og klimarigtige løsninger. Vi arbejder naturligvis for, at danske myndigheder skal investere i danske løsninger der, hvor det særligt understøtter danske sikkerhedsinteresser. Forsyningssikkerhed er helt afgørende for at kunne understøtte forsvar og sikkerhed i krise og krig.

Læs også: Mød industriens indgang til forsvaret

Teknologifokus skaber muligheder

Det er naturligvis også en målsætning for DI Forsvar og sikkerhed, at internationale forsvars- og sikkerhedsmyndigheder som eksempelvis NATO og EU benytter sig af danske leverandører. Derfor arbejder vi målrettet med at få åbnet døre og skabt relationer til centrale dele af organisationerne. Afskaffelsen af EU-forbeholdet, Finlands og nok Sveriges medlemskab af NATO giver fornyede muligheder for dansk erhvervsliv både i en nordisk kontekst, i EU og ikke mindst i NATO. En mere sammentømret nordisk indsats kan være med til at skabe den nødvendige volumen og et scope, som er relevant både på det europæiske marked og globalt. NATO’s teknologifokus gennem opbygning af en innovationsaccelerator (DIANA) er en åbenlys mulighed for at fremme danske teknologier.

Det samme gælder EU’s Forsvarsfond og ikke mindst EU-Kommissionens industripolitiske værktøjskasse, som i disse år åbnes op på forsvarsområdet. Her vil der være åbenlyse muligheder for at fremme danske virksomheder og teknologier.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold